Ruimte om anders te durven kijken

Samen gaan wij buiten de gebaande paden op zoek naar nieuwe oplossingsrichtingen.

Ontdek wat wij toevoegen aan de wereld van morgen
Bekijk 15 projecten en 34 podcasts
28 min 24 sec
Luister naar hoe Karin en Brigitte veel belangen in beperkte ruimte bij elkaar brengen
Lees hoe Berta invulling geeft aan aantrekkelijk werkgeverschap in gemeente Nijmegen
25 min 51 sec
Luister naar hoe Joris bemiddelt in hoe de omgeving eruit komt te zien in gemeente Mook en Middelaar
Lees hoe Kirsten voor gemeente Papendrecht informatie over duurzame energie ontsluit
26 min 36 sec
Luister naar hoe Renske Avri en regiogemeenten Rivierenland dichterbij elkaar brengt
29 min 13 sec
Luister naar hoe Merijn oog heeft voor hoofd, hart en handen in zijn rol als manager
Stout Groep profielfoto Karin van den Boer
Lees hoe Karin voor gemeente Zevenaar bijdraagt aan een toekomstbestendig IJssellandschap
27 min 19 sec
Luister naar hoe Huib werkt aan belevingsgestuurd beheer van de openbare ruimte
Lees hoe Linda hoge ambities in een haalbaar plan giet in gemeente Nijmegen
27 min 43 sec
Luister naar hoe Mariska cultuurhistorie een plek geeft in nieuwe stedelijke ontwikkelingen in gemeente Nijmegen
Lees hoe Karen de handen uit de mouwen stak en een leegstaand pand gereed maakte voor tijdelijke bewoning in gemeente Oost Gelre
33 min 09 sec
Luister naar Sandra en krijg aandacht voor mensen met dementie
Lees hoe Sander de ontwikkeling leidt naar een levendige binnenstad in gemeente Bergen op Zoom
26 min 26 sec
Luister naar Coralie en leer wat een grootschalige gebiedsontwikkeling behelst
Lees hoe Thomas zo duurzaam mogelijk ruimte maakt voor wonen, oude ambachten en vrije tijd in gemeente Oosterhout
28 min
Luister naar Lotte en ontdek wat je kunt doen om mensen in armoede te helpen verduurzamen
Lees hoe Liesbeth bouwt aan versterking van de organisatie van gemeente Rheden
25 min 22 sec
Luister naar hoe Frederike werkt aan duurzame mobiliteit
Lees hoe Kirsten de herinrichting van twee grote ontsluitingswegen realiseert in gemeente Arnhem
25 min 11 sec
Luister naar hoe Arthur en Wouter terugkijken op 17 jaar Stout Groep
Lees hoe Kees zorgt dat men zich prettiger, veiliger en duurzamer kan bewegen in gemeente Stichtse Vecht
26 min 18 sec
Luister naar Lisa en hoor hoe toekomstbestendiger landbouw vorm krijgt
Lees hoe Stephan het watersysteem in het landelijk gebied toekomstbestendig maakt bij Waterschap Vechtstromen
Duurzame toekomst

Laat het gaan regenen!

27 min 24 sec
Luister naar Stephan en leer hoe hij werkt aan een toekomstbestendiger watersysteem
Lees hoe Coralie leiding geeft aan projecten in een grootschalige gebiedsontwikkeling in gemeente Nieuwegein
Sociale omgeving

Opvang voor Oekraïners

26 min 51 sec
Luister naar hoe Max werkt aan een opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen
Lees hoe Evi de wijken van gemeente Woerden klimaatbestendiger maakt
25 min 41 sec
Luister naar hoe Lisa werkt aan de landbouwtransitie
Lees hoe Lisa een vruchtbaar participatieproces doorliep voor toekomstbestendiger landbouw in gemeente Apeldoorn
Duurzame toekomst

Bloemen brengen geluk

29 min 26 sec
Luister naar Huda en naar hoe innovaties in de glastuinbouw vorm krijgen
Lees hoe Bas tot een duurzaam en collectief warmte-alternatief komt in gemeente Nijmegen
25 min 53 sec
Luister naar hoe Willemien ondernemers stimuleert te verduurzamen
31 min 18 sec
Luister naar de kansen die Lars ziet voor de huisvesting van vluchtelingen en arbeidsmigranten
29 min 38 sec
Luister naar hoe Moniek en Myrthe aandacht vestigen op de zorg voor het toenemend aantal ouderen in onze samenleving
26 min 21 sec
Luister naar hoe Liesbeth werkt aan spannende maatschappelijke vraagstukken
28 min 53 sec
Luister naar wat Eva doet in de transitie van afval naar grondstof
37 min 49 sec
Luister naar wat Wouter en Arthur doen om boskap in Belize tegen te gaan
Managen van opgaven

De invloed van jouw stem

26 min 35 sec
Luister naar hoe Gabriël vertelt over gemeentelijke verkiezingen
Sociale omgeving

Transformatie van zorg

25 min 56 sec
Luister naar Karen en leer hoe organisatieverandering in de zorg vorm krijgt
Leefbare ruimte

Een stad is nooit af

28 min 06 sec
Luister naar hoe Sander werkt aan de transformatie van de binnenstad
27 min 55 sec
Luister naar Victor en leer over de vraag naar Islamitisch-Nederlandse begraafplaatsen
38 min 09 sec
Luister naar de kijk van onze Stout Kinderen op een duurzame toekomst
Leefbare ruimte

Vier het werk!

25 min 23 sec
Luister naar het bevlogen verhaal over civiele techniek van bruggenbouwer Peter
24 min 14 sec
Luister naar hoe Rik werkt aan vereenvoudiging van ons ingewikkelde zorgsysteem
22 min 03 sec
Luister naar Guus en leer aan welke uitdagingen een projectleider grootstedelijke gebiedsontwikkeling staat
28 min 42 sec
Luister naar Annelies en Else en leer meer over de bedoeling van de omgevingswet
Managen van opgaven

De wereld wacht op ons

29 min 28 sec
Luister naar hoe Max en Martijn het ervaren om op relatief jonge leeftijd te werken als interimmer
31 min 16 sec
Luister naar Bas en ontdek hoe gemeenten regie voeren op de weg naar aardgasvrije wijken
23 min 50 sec
Luister naar hoe Floor vertelt over de maatschappelijke impact van gemeenten

Op zoek naar expertise en een frisse blik?

Als ondernemende doeners en denkers werken wij dagelijks aan de wereld van morgen. Wij zien de dwarsverbanden tussen de diverse maatschappelijke opgaven en brengen belangen bij elkaar. Graag horen wij waarmee wij jou het beste kunnen helpen.

Kom langs voor een kop koffie