Ruimte om anders te durven kijken

Samen gaan wij buiten de gebaande paden op zoek naar nieuwe oplossingsrichtingen.

Ontdek wat wij toevoegen aan de wereld van morgen
Bekijk 35 projecten en 44 podcasts
Lees hoe Arnoud een regionale aanpak duurzaamheid bouwt bij ODRU
Lees meer over de reis van Doris, Floor, Anna, Jurgen, Lucas, Carmen, Anouk, Stijn, Babette en Wouter naar Suriname
Sociale omgeving

Betekenisvol werk

33 min 29 sec
Samen met Babette duiken we in deze podcast dieper in op het thema betekenisvol werk. Hoe vinden we de perfecte balans tussen werk en zingeving?
Lees hoe Stan leiding geeft aan de ontwikkeling van gebiedsvisies in gemeente Almelo
28 min 38 sec
Stout Groep collega’s Christina en Berta vertellen in de podcast over hun ervaringen en kijk op dit onderwerp
30 min 29 sec
Luister naar Marianne over hoe er een meerwaarde ontstaat wanneer het fysiek en sociaal domein met elkaar verbonden worden
Lees hoe Rosa het proces van planvorming tot woningbouwrealisatie leidt in Wijde Wiericke in gemeente Bodegraven-Reeuwijk
43 min 28 sec
Luister hoe de kinder van Stout Groep collega's denken over thema’s als duurzaamheid, wijken van de toekomst en de sociale omgeving
Lees hoe Arnoud en Marcus een creatief proces inzetten om tot een gedragen, regionale Uitvoering en Handhavingstrategie te komen
30 min 28 sec
Luister naar hoe Adriaan meer vertelt over de invloed van AI op ons werkveld
Lees hoe Cécile, Lars en Pauline woningversnelling voor elkaar krijgen in gemeenten
27min 9 sec
Luister naar hoe Karen vertelt over de aspecten van de opvang van Oekraïners in gemeente Mook en Middela
Lees hoe Dave bestuurlijke ambities in een dynamische omgeving vertaalt naar de praktijk
26 min 27 sec
Luister naar wat Bas en Linda vertellen over de kansen die samenwerking rondom netcongestie biedt, ook in gemeente Waalwijk en MijnGemeenteDichtbij
Lees hoe Simon leiding geeft aan civieltechnische projecten in gemeente Nijmegen
23 min 31 sec
Luister naar wat Bas en Linda vertellen over de uitdagingen waaraan netcongestie ons stelt, ook in gemeente Waalwijk en MijnGemeenteDichtbij
Lees hoe Mariëlle een plan maakt op vergroening van de leefomgeving in gemeente Renkum
27 min 06 sec
Luister naar hoe Joep als projectmanager plannen tot uitvoering brengt in gemeente Amsterdam
Lees hoe Anton leiding geeft in de realisatie van de mobiliteitstransitie in gemeente Amersfoort
30 min 31 sec
Luister naar hoe Marcus beleid vergunningen, toezicht en handhaving tot leven brengt in gemeente Hoeksche Waard
Lees hoe Harriët de afdelingen vergunningen, veiligheid, toezicht en handhaving naar een hoger plan tilt in Valkenburg aan de Geul
27 min en 56 sec
Luister naar hoe Monique de Diftar methode implementeert in gemeente Zwolle
Lees hoe Jan-Willem medewerkers in positie brengt om hun werk goed en met plezier te doen in gemeente Berg en Dal
26 min 59 sec
Luister naar hoe Eric het bewustzijn en kennisniveau van inwoners vergroot voor GAD Gooi en Vechtstreek
Lees hoe Mildred een kavel gereed maakt voor bewoning door kermisexploitanten in gemeente Apeldoorn
27 min 26 sec
Luister naar hoe Gerda de juiste medewerkers vindt in gemeente Waalwijk
Lees hoe Noëlle tot geactualiseerd afval- en grondstoffenbeleid komt in gemeente Almelo
Lees hoe Rianne armoedeval tegengaat in gemeente Noordoostpolder
Lees hoe Linda hoge ambities in een haalbaar plan giet in gemeente Nijmegen
Lees hoe Thomas zo duurzaam mogelijk ruimte maakt voor wonen, oude ambachten en vrije tijd in gemeente Oosterhout
Lees hoe Evi de wijken van gemeente Woerden klimaatbestendiger maakt
Lees hoe Remco de interne organisatie verbindt in vitale plattelandsgemeente Altena
Lees hoe Jeroen en Rik de werelden van onderwijs en gemeente dichterbij elkaar brengen in Rijk van Nijmegen, Land van Cuijk en Centraal Gelderland
Lees hoe Charlie leiding geeft aan participatie in gebiedsontwikkelingen in gemeente Bodegraven-Reeuwijk
27 min 38 sec
Luister naar hoe Yentl gezondheid een plek geeft in de fysieke omgeving in de regio Gooi en Vechtstreek
Lees hoe Eva sportclubs en buurthuizen gezonder en rookvrij maakt in Twente en Zuid Kennemerland
Lees hoe Stefanie in gesprek met buurtbewoners en partners naar resultaat werkt in gemeente Stichtse Vecht
Lees hoe Martijn datagedreven werken voor VTH mogelijk maakt in gemeente Hoeksche Waard
28 min 24 sec
Luister naar hoe Karin en Brigitte veel belangen in beperkte ruimte bij elkaar brengen
Lees hoe Berta invulling geeft aan aantrekkelijk werkgeverschap in gemeente Nijmegen
25 min 51 sec
Luister naar hoe Joris bemiddelt in hoe de omgeving eruit komt te zien in gemeente Mook en Middelaar
Lees hoe Kirsten voor gemeente Papendrecht informatie over duurzame energie ontsluit
29 min 13 sec
Luister naar hoe Merijn oog heeft voor hoofd, hart en handen in zijn rol als manager
Stout Groep profielfoto Karin van den Boer
Lees hoe Karin voor gemeente Zevenaar bijdraagt aan een toekomstbestendig IJssellandschap
27 min 19 sec
Luister naar hoe Huib werkt aan belevingsgestuurd beheer van de openbare ruimte
27 min 43 sec
Luister naar hoe Mariska cultuurhistorie een plek geeft in nieuwe stedelijke ontwikkelingen in gemeente Nijmegen
Lees hoe Karen de handen uit de mouwen stak en een leegstaand pand gereed maakte voor tijdelijke bewoning in gemeente Oost Gelre
33 min 09 sec
Luister naar Sandra en krijg aandacht voor mensen met dementie
Lees hoe Sander de ontwikkeling leidt naar een levendige binnenstad in gemeente Bergen op Zoom
26 min 26 sec
Luister naar Coralie en leer wat een grootschalige gebiedsontwikkeling behelst
28 min
Luister naar Lotte en ontdek wat je kunt doen om mensen in armoede te helpen verduurzamen
Lees hoe Liesbeth bouwt aan versterking van de organisatie van gemeente Rheden
25 min 22 sec
Luister naar hoe Frederike werkt aan duurzame mobiliteit
Lees hoe Kirsten de herinrichting van twee grote ontsluitingswegen realiseert in gemeente Arnhem
25 min 11 sec
Luister naar hoe Arthur en Wouter terugkijken op 17 jaar Stout Groep
26 min 18 sec
Luister naar Lisa en hoor hoe toekomstbestendiger landbouw vorm krijgt
Lees hoe Stephan het watersysteem in het landelijk gebied toekomstbestendig maakt bij Waterschap Vechtstromen
Duurzame toekomst

Laat het gaan regenen!

27 min 24 sec
Luister naar Stephan en leer hoe hij werkt aan een toekomstbestendiger watersysteem
Lees hoe Coralie leiding geeft aan projecten in een grootschalige gebiedsontwikkeling in gemeente Nieuwegein
25 min 41 sec
Luister naar hoe Lisa werkt aan de landbouwtransitie
Lees hoe Lisa een vruchtbaar participatieproces doorliep voor toekomstbestendiger landbouw in gemeente Apeldoorn
Lees hoe Bas tot een duurzaam en collectief warmte-alternatief komt in gemeente Nijmegen
25 min 53 sec
Luister naar hoe Willemien ondernemers stimuleert te verduurzamen
31 min 18 sec
Luister naar de kansen die Lars ziet voor de huisvesting van vluchtelingen en arbeidsmigranten
29 min 38 sec
Luister naar hoe Moniek en Myrthe aandacht vestigen op de zorg voor het toenemend aantal ouderen in onze samenleving
26 min 21 sec
Luister naar hoe Liesbeth werkt aan spannende maatschappelijke vraagstukken
28 min 53 sec
Luister naar wat Eva doet in de transitie van afval naar grondstof
37 min 49 sec
Luister naar wat Wouter en Arthur doen om boskap in Belize tegen te gaan
Managen van opgaven

De invloed van jouw stem

26 min 35 sec
Luister naar hoe Gabriël vertelt over gemeentelijke verkiezingen
Sociale omgeving

Transformatie van zorg

25 min 56 sec
Luister naar Karen en leer hoe organisatieverandering in de zorg vorm krijgt
Leefbare ruimte

Een stad is nooit af

28 min 06 sec
Luister naar hoe Sander werkt aan de transformatie van de binnenstad
27 min 55 sec
Luister naar Victor en leer over de vraag naar Islamitisch-Nederlandse begraafplaatsen
38 min 09 sec
Luister naar de kijk van onze Stout Kinderen op een duurzame toekomst
Leefbare ruimte

Vier het werk!

25 min 23 sec
Luister naar het bevlogen verhaal over civiele techniek van bruggenbouwer Peter
24 min 14 sec
Luister naar hoe Rik werkt aan vereenvoudiging van ons ingewikkelde zorgsysteem
28 min 42 sec
Luister naar Annelies en Else en leer meer over de bedoeling van de omgevingswet
Managen van opgaven

De wereld wacht op ons

29 min 28 sec
Luister naar hoe Max en Martijn het ervaren om op relatief jonge leeftijd te werken als interimmer
31 min 16 sec
Luister naar Bas en ontdek hoe gemeenten regie voeren op de weg naar aardgasvrije wijken
23 min 50 sec
Luister naar hoe Floor vertelt over de maatschappelijke impact van gemeenten

Op zoek naar expertise en een frisse blik?

Als ondernemende doeners en denkers werken wij dagelijks aan de wereld van morgen. Wij zien de dwarsverbanden tussen de diverse maatschappelijke opgaven en brengen belangen bij elkaar. Graag horen wij waarmee wij jou het beste kunnen helpen.

Kom langs voor een kop koffie