Managen van opgaven

Daar waar sandalen en laarzen elkaar kunnen vinden

Luister naar Marianne over hoe er een meerwaarde ontstaat wanneer het fysiek en sociaal domein met elkaar verbonden worden

Het fysiek en sociaal domein zijn losse domeinen maar er kan enorme meerwaarde ontstaan wanneer de twee domeinen met elkaar verbonden worden. Marianne, Arend en Miranda nemen de luisteraars graag mee door middel van praktijkvoorbeelden om inzichtelijk te maken hoe we de brug tussen deze twee werkvelden kunnen slaan.

Luister naar de volgende podcast

43 min 28 sec
Luister hoe de kinder van Stout Groep collega's denken over thema’s als duurzaamheid, wijken van de toekomst en de sociale omgeving