Sociale omgeving

Richting kiezen binnen de grenzen van landelijke en gemeentelijke regelgeving

Lees hoe Rianne armoedeval tegengaat in gemeente Noordoostpolder

Als je vanuit de bijstandsuitkering gaat werken kun je het recht op minimaregelingen – zoals huurtoeslag – verliezen. Hierdoor is je besteedbaar inkomen lager dan ervoor. Armoedeval zoals dat heet, definieert dit probleem. Beperkt door landelijke regels, zoekt Noordoostpolder naar de lokale aanpak ervan.


Armoedeval tegengaan is moeilijk, zorgen wegnemen kan wel

Rianne onderzocht in welke situaties armoedeval voorkomt, hoe groot het probleem financieel is en welke oplossingen te bedenken zijn. Op basis van de onderzoeksresultaten werkt zij momenteel een aantal scenario’s uit en voorziet deze van kansen en kanttekeningen.

Helemaal te voorkomen is armoedeval niet omdat gemeenten gehouden zijn aan de kaders die het landelijke stelsel biedt. Kaders die gemeentelijke minimaregelingen soms tegenwerken. Daarbij komt dat het systeem complex is wat het zicht op mogelijkheden voor inwoners vertroebelt.

Rianne trekt een belangrijke conclusie uit het onderzoek. Namelijk dat het in gesprek gaan met inwoners over wat zij kunnen verwachten als zij gaan werken of meer gaan verdienen, cruciaal is. Het gesprek over of zij met armoedeval te maken krijgen of niet, om zorgen weg te nemen en keuzes voor te bereiden. Klantmanagers specialiseren zich om dit goede gesprek te voeren en rekenmodellen worden gecreëerd. Rianne zet dus een combinatie in van techniek en communicatie.

Onbegrijpelijk dat het in Nederland zo werkt en dat armoede bestaat. Tegelijk is dat wat mij het meeste aanspreekt, om met elkaar na te denken over wat wij wél kunnen doen. In gesprek met de klantmanagers luister ik oordeelloos en met belangstelling naar wat er zoal speelt. Zo vorm ik een reëel beeld en kom tot een pragmatische aanpak.

Rianne Klein Hulse, beleidsadviseur

Opbrengst van de opdracht

Het onderzoek is afgerond. Oplossingsrichtingen worden uitgewerkt en in het najaar van 2023 aangeboden aan het college en de gemeenteraad. Uitvoering van beleid start daarmee in 2024.

Lees het volgende project

Lees hoe Linda hoge ambities in een haalbaar plan giet in gemeente Nijmegen