Leefbare ruimte

Nieuwe woonwijk op bestaand bedrijventerrein

Stout Groep Coralie van der Burg in gesprek over haar project in grootschalige gebiedsontwikkeling in gemeente Nieuwegein
Lees hoe Coralie leiding geeft aan projecten in een grootschalige gebiedsontwikkeling in gemeente Nieuwegein

Nieuwegein wil een stevige slag slaan in het volbrengen van de woningbouwopgave. En dichtbij de stadskern is een bestaand en verouderd bedrijventerrein. Een complexe opgave want het ligt niet op eigen grond. Kansen voor een gebiedsontwikkeling van formaat komen bij elkaar.


Rijnhuizen: van kantorenpark tot woongebied

Coralie leidt binnen de gebiedsontwikkeling Rijnhuizen diverse projecten op het gebied van woningbouw, maatschappelijke voorzieningen en de herinrichting van het openbaar gebied. Hierbij gaat het onder andere om plannen voor honderden woningen, maar ook om de ontwikkeling van een (tijdelijke) school en het ontwerp voor Park Rijnhuizen. Ook is zij samen met de gebiedsmanager nauw betrokken bij de gehele gebiedsontwikkeling.

Alle aspecten van gebiedsontwikkeling neemt Coralie voor haar rekening. Dat reikt van het begeleiden van projectontwikkelaars zodat zij woningbouwplannen kunnen realiseren, tot de herontwikkeling van Fort Jutphaas als onderdeel van Unesco Werelderfgoed. Coralie leidt diverse deelprojecten en is verantwoordelijk voor het letterlijk aan elkaar verbinden van alle ontwikkelingen en stakeholders. Want alle projecten en betrokken mensen samen maken de gehele gebiedsontwikkeling Rijnhuizen.

De wijk komt al tot bloei. Kantoren zijn omgetoverd tot appartementen of hebben plaats gemaakt voor gezinswoningen en de wijk wordt steeds groener. Je kent het bijna niet terug. Ik ben heel trots dat deze organische gebiedsontwikkeling een voorbeeld is voor anderen. Bestuurders uit grote en kleine steden komen op bezoek om te zien hoe wij dat doen. Geweldig.

Coralie van der Burg, projectleider.

Opbrengst van de opdracht

Beoogd wordt om voor 2040 in totaal 2.500 woningen te bouwen in Rijnhuizen. Nu, begin 2023, is de helft daarvan al daadwerkelijk gebouwd. Gezien het verloop is het dan ook de verwachting dat een groot deel van de woningen in 2030 al gerealiseerd is alsook de voorzieningen, het park en de herinrichting van de openbare ruimte.

Lees het volgende project

Lees hoe Lisa een vruchtbaar participatieproces doorliep voor toekomstbestendiger landbouw in gemeente Apeldoorn