Sociale omgeving

De zorglabels van Pippi en Dik Trom

Luister naar hoe Rik werkt aan vereenvoudiging van ons ingewikkelde zorgsysteem

Wat is het sociaal domein eigenlijk? Aan wat voor vraagstukken staat men in dat domein? Wat is het streven? Een pleidooi voor een goed en eenvoudig georganiseerd zorgstelsel. Waarbij we met elkaar accepteren dat gedrag soms buiten de bandbreedte van het gemiddelde valt en helemaal niet in alle gevallen altijd om professionele zorg vraagt.