Duurzame toekomst

Netcongestie: technische oplossingen, herbezinning op schaalgrootte en gedragsverandering

Stout Groep podcast aflevering 46 Netcongestie met Bas de Jong, Anika Lelieveld en Linda Schravendeel
Luister naar wat Bas en Linda vertellen over de uitdagingen waaraan netcongestie ons stelt, ook in gemeente Waalwijk en MijnGemeenteDichtbij

Het Nederlandse energienet raakt steeds voller. Er is vraag naar een fijnmaziger net dat de elektriciteitsopwek van windparken en zonnevelden aankan. Een grote uitdaging in realisatie van de energietransitie, soms zelfs met impact op de economische groei. Op zoek naar oplossingsrichtingen in de transitie naar duurzame energie.

Luister naar de volgende podcast

27 min 06 sec
Luister naar hoe Joep als projectmanager plannen tot uitvoering brengt in gemeente Amsterdam