Managen van opgaven

Duidelijkheid en structuur in het werken voor een bijzonder dynamische stad

Lees hoe Harriët de afdelingen vergunningen, veiligheid, toezicht en handhaving naar een hoger plan tilt in Valkenburg aan de Geul

Valkenburg maakte in korte tijd veel mee. Coronamaatregelen, gevolgd door overstromingen en dat in een kleine grensgemeente die aan grootstedelijke vraagstukken gesteld staat. Het zet het werkveld vergunningen, veiligheid, toezicht en handhaving onder druk. Versterking van de afdelingen was nodig.


Versterking door een veranderopgave

Harriët heeft deze veranderopgave op grofweg drie lagen uitgevoerd. Zij heeft zich om te beginnen als centraal aanspreekpunt gepositioneerd. Door er te zijn. Door aandacht te geven aan individuele vragen over werkplezier. Harriët richtte een structuur in voor prioritering van het werk en bestuurlijke afstemming daarover. Ook werkte zij met HR aan optimalisering van processen om binding, leren en ontwikkelen verder vorm te geven.

Parallel bereidde zij – laag twee – het raadsbesluit tot samenvoeging en uitbreiding van formatie voor. Dat deed zij in nauwe afstemming met het managementteam en bestuur, in gesprek met de OR, de vakbonden en HR.

Valkenburg is een gemeente die bij uitstek wordt geleefd door wat buiten speelt en dus door politieke wensen. Grote evenementen, veel toeristen en zware handhavingstrajecten die hun wissel trekken op het team. Naast de veranderopgave, gaf Harriët – laag drie – leiding aan het dagelijks werk. Zij kon daarbij rekenen op medewerkers met elk een grote maatschappelijke betrokkenheid, en vanuit onderling sterke samenwerkingsrelaties. Dit vormde de stevige basis onder het verder bouwen aan meer werkcomfort en vertrouwen.

Het merendeel van de medewerkers is tevreden. Met hun nieuwe functie, met een vaste aanstelling, met duidelijkheid. Vooral de duidelijkheid is wat het team goeddoet, en waar ik grote waarde aan hecht. Met de burgemeester en gemeentesecretaris samen is het gelukt om de gemeenteraad positief te laten besluiten op de voorgestelde organisatiestructuur inclusief formatie-uitbreiding. Echt heel mooi.

Harriët Eggengoor, afdelingshoofd vergunningen, veiligheid, toezicht en handhaving

Opbrengst van de opdracht

De afdeling vergunningen en de afdeling veiligheid, toezicht en handhaving zijn samengevoegd. De organisatiestructuur van de nieuwgevormde afdeling staat en de samenvoeging wordt vanaf medio 2023 verfijnd door verdere invulling op functieniveau. Ook wordt de werving van een vast aan te stellen afdelingshoofd voorbereid. Het is een werkveld dat volop in beweging is waardoor de afdeling zich de komende jaren zal blijven ontwikkelen.

Lees het volgende project

Lees hoe Jan-Willem medewerkers in positie brengt om hun werk goed en met plezier te doen in gemeente Berg en Dal