Sociale omgeving

Een vitale leefomgeving voor gezonde en vitale inwoners

Lees hoe Remco de interne organisatie verbindt in vitale plattelandsgemeente Altena

Vitaliteit is een speerpunt in veel gemeenten. Om overgewicht tegen te gaan, mensen meer te laten bewegen en mentale weerbaarheid te doen toenemen. Dat, gezond leven en mentaal welzijn, vraagt om een leefomgeving die dit ondersteunt en om aanmoediging van alle initiatieven die dit ondersteunen.


Smeerolie voor het realiseren van vitaliteit

Remco werkt aan het programmaplan ‘Vitaal Altena’ en voert regie op het programma ‘Vitaal leven’. In het programmaplan zullen bestuurlijke doelen een plek vinden, is het netwerk in overzicht gebracht en is de vertaalslag naar concrete activiteiten en projecten gemaakt. Zoals initiatieven van armoedebestrijding tot verbreding van fietspaden, van de aanleg van een voedselbos tot het plaatsen van speeltoestellen in de buitenruimte. Alles wat nodig is om de verbinding van de gemeenschap te vergroten en vitaliteit te bevorderen. Remco doet dat in nauwe samenwerking met de programmamanager en het programmateam.

Remco vervult zijn regisseursrol in het programma Vitaal Altena door medewerkers, partners en bestuurders te betrekken en met hen te sparren. Door samen na te denken over hoe er praktisch gewerkt kan worden met het programma en hoe iedereen zijn steentje bij kan dragen aan de strategische doelen die het programma nastreeft. Zo is hij de smeerolie voor verandering in een staande organisatie die heeft besloten om programmatisch te gaan werken. Remco krijgt mensen mee door zich te baseren op besluiten en argumenten, goede voorbeelden uit het land te delen en collega’s te laten zien wat de bedoeling is. Zo verweeft hij de verandering organisch in het lopende werk van de gemeente.

Ik geloof zelf heel erg in een programmatische aanpak en in het thema vitaliteit. Die combinatie maakt het voor mij makkelijker om verandering te regisseren en mensen mee te nemen in de bedoeling: waar doen wij het voor en hoe dragen wij allemaal ons steentje bij? Ik ben constant bezig om te kijken hoe wij iets dat niet voor haalbaar wordt gehouden, toch voor elkaar krijgen. Hier wat duwen, daar wat trekken, een idee mogelijk maken of juist op dat moment nog niet, dat is het spel. Daar tussenin bewegen en resultaat boeken, daar heb ik veel lol in.

Remco Zwartkruis, programmaregisseur

Opbrengst van de opdracht

Over het programmaplan wordt in de zomer van 2023 een besluit genomen. In bestuurlijke samenwerking krijgen projecten vorm, waardoor de komende jaren verandering zichtbaar wordt in de leefomgeving. Zodat er in de gemeente nog vitaler en gezonder inwoners leven, wonen en werken.

Lees het volgende project

Lees hoe Jeroen en Rik de werelden van onderwijs en gemeente dichterbij elkaar brengen in Rijk van Nijmegen, Land van Cuijk en Centraal Gelderland