Managen van opgaven

Grote opgave krijgt een realistische veranderaanpak

Lees hoe Berta invulling geeft aan aantrekkelijk werkgeverschap in gemeente Nijmegen

In de huidige arbeidsmarkt is het werven en behouden van (jonge) professionals een uitdaging. Dat zal in de toekomst naar verwachting nog moeilijker worden. Zeker in een grote organisatie, waar vanuit drie afdelingen wordt gewerkt aan complexe ruimtelijke grootstedelijke ontwikkelingen.


Complexe vraagstukken en al hun eenvoud

De afdelingen stadsontwikkeling, -realisatie en -beheer zoeken gezamenlijk naar integrale invulling van aantrekkelijk werkgeverschap. Dit is een breed vraagstuk. Berta is erin geslaagd de kern ervan in terug te brengen tot behapbare thema’s. Dat maakt het mogelijk om op een praktische manier richting te geven aan een realistische verandering.

Berta heeft via creatieve sessies het gesprek op gang gebracht en rust en overzicht gecreëerd. Hierdoor hebben medewerkers zelf gekozen voor de aanpak van twee concrete onderwerpen. Dit is het goed opvangen en inwerken van nieuwe medewerkers (‘onboarding’) en het aangaan van strategische samenwerking met onderwijsinstellingen.

Berta is regisseur van dit proces en neemt haar kennis en ervaring in het onderwijs en marketing mee in haar advisering. Een goede basis om tot resultaten te komen op een breed en complex thema. Zij heeft ervoor gezorgd dat eigenaarschap door het hele domein wordt opgepakt, door te werken met twee kerngroepen die bemenst zijn vanuit de drie afdelingen. Deze kerngroepen maken afstemming over allerlei onderwerpen veel gemakkelijker. Dat is Berta gelukt, doordat zij complexe materie op een speelse wijze, concreet en behapbaar weet te presenteren. Dat heeft lucht gegeven om er praktisch mee aan de slag te gaan.

Zichtbaar werd dat ik geen externe ben die grootse plannen over hen heen leg. Maar dat ik hen begeleid in hun eigen proces en adviseer. Want procesregie is alleen een succes als je gedragenheid achterlaat. In dit proces zijn mensen opgestaan en vanuit eigenaarschap zelf met de acties aan de slag gegaan. Dat vind ik best knap van mezelf.

Berta Steeghs, projectleider

Opbrengst van de opdracht

De projectlijn onboarding heeft een gevisualiseerde klantreis opgeleverd, opgebouwd vanuit het perspectief van de nieuwe medewerker. Elke nieuwe medewerker en doorstromer legt die reis af, leidinggevenden en collega’s weten voor welke mijlpaal zij tijdens die reis verantwoordelijk zijn. Een voorbeeld van een mijlpaal is de introductielunch voor iedereen die start in het ruimtelijk domein, waarin aandacht is voor onder meer een integraal beeld van de opgaven waaraan gewerkt wordt.

De projectlijn strategische samenwerking heeft de selectie opgeleverd van zeven top-opleidingen in relatie tot het ruimtelijk domein. Ook krijgen moderne leertrajecten vorm gericht op co-creatie met het onderwijs. Zoals bijvoorbeeld hackatons (in korte tijd oplossingen uitwerken voor lastige opgaven) en het aansluiten bij minoren, met medewerkers als coach.

Lees het volgende project

Lees hoe Kirsten voor gemeente Papendrecht informatie over duurzame energie ontsluit