Managen van opgaven

Allianties en bestuurlijk samenspel in stedelijke ontwikkelingen

Lees hoe Dave bestuurlijke ambities in een dynamische omgeving vertaalt naar de praktijk

Om grootstedelijke opgaven effectief het hoofd te bieden, voert gemeente Nijmegen een reorganisatie door. Gericht op het in samenhang realiseren van torenhoge ambities in stedelijke ontwikkelingen, wonen, grondzaken en planexploitatie. Ambities, ontwikkelingen en reorganisatie vragen om leiderschap.


Bestuurlijk samenspel en versterkte ketensamenwerking

Dave geeft mede vorm aan de organisatieverandering en borgt de realisatie van bestuurlijke ambities. Hij heeft er plezier in om met aandacht voor medewerkers hun talenten maximaal in te zetten, onder de omstandigheid van hoge werkdruk, weinig capaciteit en het binden van mensen met de juiste expertise. Dave is in het bijzonder goed in het ambtelijk bestuurlijk samenspel. Daadkrachtig onderhoudt hij het nauwe contact met het bestuur en stuurt op realisatie van de bouwopgaven van Nijmegen.

Daartoe smeedt hij allianties. Zo verstevigde hij de relatie tussen de gemeente en de woningbouwcorporatie door vanuit interesse datgene bij elkaar te brengen waaraan beide partijen werken. Allianties sluit hij ook intern; sinds kort is de afdeling stadsontwikkeling vertegenwoordigd in de stuurgroep wijkgericht werken. Hierdoor maakt het fysieke domein verbinding met veiligheid en het sociaal domein. Weer vanuit dezelfde belangstellende vraag: wat doet ieder van ons en hoe kunnen wij daarin samenwerken?

Fantastisch, bestuurlijke ambities waarmaken in een complexe organisatie met 1.600 medewerkers. Helemaal mooi vanaf mijn plek in de organisatie. Ik krijg dat voor elkaar doordat ik verschillende posities inneem. Naast de bestuurder voor het politieke belang. In het team voor het belang vanuit het taakveld. Tussen de mensen voor het geven van ruimte aan persoonlijke drijfveren. Dat, in combinatie met mijn energie en enthousiasme, geven mij slagkracht om mijlpalen te halen.

Dave Ploum, manager stadsontwikkeling

Opbrengst van de opdracht

De afdeling stedelijke ontwikkeling draagt bij aan de projecten stationsomgeving, Waalfront, Winkelsteeg en Waalsprong en de woningbouwopgave van in totaal 15.000 woningen. Ambities waaraan de strategische projectontwikkelaars werken komen voort uit het coalitieakkoord, de Nijmeegse woonagenda en prestatieafspraken die met de woningcorporaties zijn gemaakt. Het reorganisatietraject naar integraal management loopt meerjarig. De interim manager geeft gaandeweg dagelijkse leiding. Daarnaast werkt hij mee aan de verandering totdat deze rol vanuit de staande organisatie wordt ingevuld.

Lees het volgende project

Lees hoe Simon leiding geeft aan civieltechnische projecten in gemeente Nijmegen