Leefbare ruimte

Gebiedsontwikkeling als antwoord op de vraag naar meer woningen

Lees hoe Rosa het proces van planvorming tot woningbouwrealisatie leidt in Wijde Wiericke in gemeente Bodegraven-Reeuwijk

De woonvisie stuurt op het bouwen van woningen die aansluiten bij de unieke behoefte van elk dorp, met focus op diversiteit en toekomstbestendigheid. De vertaling van deze visie naar concrete plannen gebeurt op weinig eigen grond, in onderhandeling met particuliere ontwikkelaars en een goede balans tussen sociale huur en koopwoningen.


Financiële ruimte creëren door meer woningen te realiseren

De woonvisie beschrijft heldere ambities, de weg naar realisatie is hobbeliger. Het gaat om koopwoningen en sociale woningbouw, maar er is ook zelfbouw. Met een beperkt budget moet veel van de grond komen en dat betreft niet alleen woningbouw. Ook groen, speel- en sportvoorzieningen en onderwijs krijgen een plek. Alle onderdelen worden met verschillende partners geconcretiseerd en hebben een eigen projectplanning. De grootste uitdaging is de realisatie van sociale huurwoningen die vaak concurreren met dure koopwoningen. Naar het één is veel vraag, het ander levert financieel meer op. Gegeven de beperkte budgetten worden toch zoveel mogelijk ambities uit de visie in het gebied gerealiseerd.

Rosa staat als projectleider aan de lat voor alle aspecten van de gebiedsontwikkeling de Wijde Wiericke. Zij vertaalt de visie en maakt het plan, samen met partners. Rosa verzorgt de bestuurlijke advisering en voert onderhandelingen met ontwikkelaars. Van ontwikkel- tot realisatiefase houdt zij koers en brengt de woonvisie in de praktijk. Als duizendpoot heeft zij er plezier in om met haar nuchtere kijk het samenspel met meerdere ontwikkelaars te spelen en uiteindelijke tot concrete resultaten komen.

‘Het is gaaf als een overeenkomst wordt gesloten. Als onderhandelingen lukken, waardoor we er samen uit komen. Dat komt mede doordat ik goed gedij binnen de ambtelijke organisatie. Het is namelijk een hele loyale organisatie waar ik veel vrijheid krijg.’

Rosa van Werven, projectleider

Opbrengst van de opdracht

Op basis van de woonvisie 2021 – 2025 worden in het gebied Wijde Wiericke 150 woningen gebouwd, grotendeels binnen het bestemmingsplan. Voor realisatie van het deel sociale woningbouw wordt het bestemmingsplan aangepast, door middel van een buitenplanse omgevingsactiviteit (BOPA). In 2026 is naar verwachting alle geplande bouw gerealiseerd.

Lees het volgende project

Lees hoe Arnoud en Marcus een creatief proces inzetten om tot een gedragen, regionale Uitvoering en Handhavingstrategie te komen