Duurzame toekomst

Faciliteren en prikkelen om afval en grondstoffen nog beter te scheiden

Stout Groep podcast opname Monique de Jong en Marco Kruizinga
Luister naar hoe Monique de Diftar methode implementeert in gemeente Zwolle

Diftar is de inzamelmethode waarbij geregistreerd wordt hoeveel en wat voor soort afval wordt aangeboden. Hoe beter je afval scheidt, hoe lager de gemeentelijke afvalstoffenheffing. De prijsprikkel moet helpen om huishoudelijk afval beter te scheiden. Want beter scheiden maakt meer hergebruik mogelijk. Een stap dichter naar een circulaire economie.

Luister naar de volgende podcast

26 min 59 sec
Luister naar hoe Eric het bewustzijn en kennisniveau van inwoners vergroot voor GAD Gooi en Vechtstreek