Leefbare ruimte

Fundamentele bouwsteen voor vergroting van de omgevingskwaliteit

Lees hoe Martijn datagedreven werken voor VTH mogelijk maakt in gemeente Hoeksche Waard

Data over resultaten en budgetten VTH (vergunningen, toezicht en handhaving) zijn nodig. Vanuit de gemeentelijke rapportageverplichting en om te sturen op de beleidsuitvoering. Omdat nog niet alle gewenste informatie beschikbaar is, worden softwaresystemen en bijbehorende werkprocessen verbeterd.


Speurtocht door teams en systemen

Martijn startte een speurtocht door afdelingen, teams en systemen naar waar alle informatie is opgeslagen en welke informatie dat is. Zo werd zichtbaar dat bijvoorbeeld locaties bij aangevraagde APV vergunningen niet consequent werden geregistreerd. Waardoor de werkdruk per dorp of kern lastig te verdelen is, iets dat vanuit het kerngericht werken wel de wens is. Hij constateerde dat er een gat zit tussen werkprocessen en de mate waarin systemen die ondersteunen. Martijn richt zich erop dat gat te dichten zodat de informatie uiteindelijk wél geregistreerd wordt en beschikbaar komt.

Naarmate meer resultaat wordt geboekt, ziet Martijn dat de vraag naar data toeneemt. Zo is een deelproject toegevoegd, gericht op de vraag naar monitoring van de leges en vergunningen. Het systeem en het werkproces wordt nu zo ingericht dat meetbaar wordt in hoeverre de inning van leges in de pas loopt met de begroting en welke projecten het opleverde.

Wat ik het mooiste vind, is dat het enthousiasme toeneemt. Waar mensen ‘datagedreven’ in eerste instantie maar abstract vinden klinken, wordt gaandeweg zichtbaar dat je er echt iets aan hebt. Het geeft duidelijkheid, concreet houvast. Met data in de hand kun je keuzes maken over de inzet van medewerkers ter verbetering van de omgevingskwaliteit.

Martijn Kemperman, adviseur VTH

Opbrengst van de opdracht

De monitor klantervaring is opgeleverd, zodat structureel klanttevredenheidsonderzoek kan worden gedaan. Nu de monitor er is, wordt deze doorontwikkeld voor nog meer en betere resultaten. Dit jaar wordt ook de monitor leges en vergunningen opgeleverd. Verder krijgt in 2023 de implementatie in de organisatie vorm, zodat hetgeen dat is opgezet wordt onderhouden en zodat er blijvend en actief mee gewerkt wordt.

Lees het volgende project

Lees hoe Berta invulling geeft aan aantrekkelijk werkgeverschap in gemeente Nijmegen