Duurzame toekomst

Collectief warmtenet maakt buurt aardgasvrij

Stout Groep Bas de Jong komt tot duurzaam en collectief warmte alternatief in gemeente Nijmegen
Lees hoe Bas tot een duurzaam en collectief warmte-alternatief komt in gemeente Nijmegen

Vaak komt men individueel tot warmte-alternatieven om het huis aardgasvrij te maken. Investering en optimalisering per huishouden is voor de netbeheerder haast ondoenlijk en geeft minder vaart aan het behalen van klimaatdoelen. Daarom wordt ingezet op een kleinschalig buurtwarmtenet.


Warmtelevering in handen van bewoners zelf

Netbeheerder Alliander zet in Nijmegen samen met gemeente, woningcorporatie Woonwaarts en met bewoners in op het Buurt Energie Systeem (BES). BES maakt bestaande buurten op een toegankelijke en kleinschalige manier aardgasvrij. Met dit systeem komt de warmtelevering voor zo’n vijfhonderd woningen straks in handen van bewoners zelf. Bewoners hebben zeggenschap over de exploitatie van het systeem en waarvan zij ook eigenaar kunnen worden.

Nijmegen zet als tweede gemeente in Nederland in op dit BES systeem. De gemeente heeft Rijkssubsidie ontvangen die implementatie van het systeem mogelijk maakt. Bewoners hebben vervolgens individueel een stem bij de keuze om het systeem wel of niet te realiseren. Bas stelt daarom alles in het werk om uitleg te geven, te luisteren naar behoeften van bewoners, garanties te borgen en een aantrekkelijk aanbod te doen. Vanuit gezamenlijke belangen werkt Bas nauw samen met bewonersinitiatiefgroep Pegasus, de netbeheerder, de woningcorporatie en gemeente om plannen te realiseren.

Stout Groep Bas de Jong aan het werk in de gemeente Nijmegen

Bewoners krijgen de kans om regie te nemen over hun eigen warmte. Om aan onafhankelijkheid te winnen en zelf invloed te hebben op de bedrijfsvoering en tarieven. Een geweldige manier om het gebruik van fossiele grondstoffen terug te brengen én mensen zelf aan het roer te zetten.

Bas de Jong, programmamanager warmtetransitie
Stout Groep Bas de Jong komt tot een duurzaam en collectief warmte-alternatief in gemeente Nijmegen

Opbrengst van de opdracht

In de wijk Hengstdal wordt begin 2023 onder de huurders van de vierhonderdvijftig huurwoningen en eigenaren van de vijftig particuliere woningen een draagvlakmeting gedaan voor BES. Voor de zomer wordt duidelijk of er voldoende draagvlak is om tot realisatie over te gaan. Voor huurders geldt dat 70% moet instemmen met de overgang naar dit systeem voordat de woningcorporatie de wijziging kan inzetten. Afhankelijk van de uitkomst volgt de technische uitwerking en de voorbereiding van aanbesteding of worden andere vervolgstappen gekozen.

Lees het volgende project

Lees hoe Arnoud een regionale aanpak duurzaamheid bouwt bij ODRU