Leefbare ruimte

Participatietrajecten geven vaart aan gebiedsontwikkelingen

Lees hoe Stefanie in gesprek met buurtbewoners en partners naar resultaat werkt in gemeente Stichtse Vecht

Grote behoefte aan nieuwbouw van onderwijshuisvesting. Realisatie van 139 woningen heeft prioriteit. Een besluit over de inrichting van gemeentelijke grond op een landgoed is nodig. Alle drie urgente, langlopende dossiers die vragen om participatietrajecten en begeleiding in het maken van keuzes.


Inzichtelijk maken wat er speelt

Voordat tot verdere nieuwbouwplannen voor de middelbare school kon worden overgegaan, was de keuze voor een locatie nodig. Blijft de school op dezelfde plek, of verplaatst het naar een buurt dicht bij de sportparken? Een keuze met impact voor omwonenden dus. Stefanie leidde mede het participatietraject met het schoolbestuur en buurtbewoners, wat resulteerde in een gedragen besluit voor nieuwbouw op de huidige locatie. Met dat besluit in de hand is gewerkt aan het ontwerp van het nieuwe schoolgebouw en de directe omgeving. Nieuwbouw maakt tijdelijke huisvesting voor de leerlingen vervolgens noodzakelijk en is intussen georganiseerd. De circa 450 leerlingen volgen hun lessen op het terrein van handbalvereniging Nijenrodes. Als dank legde de gemeente op verzoek van de club een beach handbalveld aan.

Naast het project onderwijshuisvesting, vervult Stefanie een faciliterende rol richting ontwikkelaar om de woningbouw te starten. Ook bereidde zij het raadsbesluit voor waarmee is ingestemd, over de inrichting van gemeentelijke grond op Buitenplaats Beek en Hoff en de financiering daarvan.

Stefanie boekt resultaat in taaie dossiers doordat zij met kalmte en interesse inzichtelijk maakt wat er speelt en belangen met elkaar in verbinding brengt. Bijvoorbeeld door bij buurtbewoners op de koffie te gaan en te horen waar hun zorg zit en hoe de gemeente hen het beste kan informeren. Zo creëert zij ruimte voor het zetten van weer een volgende stap naar resultaat. Het is Stefanie gelukt om via intensieve samenwerking tot een ontwerp te komen waar schoolbestuur en leraren blij mee zijn, waar de meeste buurtbewoners zich in kunnen vinden en waar de gemeente trots op is.

Wat mij energie geeft is dat wat ik voor elkaar krijg, echt verschil maakt. Neem de nieuwe middelbare school. Dat wordt het gebouw waar veel leerlingen gaan leren, vriendschappen zullen sluiten, waar zij hun puberteit zullen doorbrengen. Het doet wat om door de straten te lopen en de omgeving te zien veranderen.

Stefanie Cozijn, projectleider

Opbrengst van de opdracht

Het nieuwe schoolgebouw van het Broeckland College wordt in het najaar van 2024 opgeleverd. De woningbouwontwikkeling bevindt zich nu in de fase van vergunningaanvraag en doorloopt een meerjarenplanning. De inrichting van de openbare parkeerplaats op landgoed Beek en Hoff wordt eind 2023 opgeleverd.

Lees het volgende project

Lees hoe Martijn datagedreven werken voor VTH mogelijk maakt in gemeente Hoeksche Waard