Managen van opgaven

Regionale aanpak verduurzaamt individuele gemeenten

Lees hoe Arnoud een regionale aanpak duurzaamheid bouwt bij ODRU

Omgevingsdienst regio Utrecht adviseert en ondersteunt de 15 gemeenten waarvoor zij werkt. Onder meer om gemeenten bij te staan in het behalen van doelen op het gebied van klimaatadaptatie, biodiversiteit, de energie- en de warmtetransitie. Gestoeld op wensen en ideeën van gemeenten zelf komen ambities en plannen samen in een gezamenlijke aanpak.


Eén aanpak voor lokale, vergelijkbare vraagstukken

Elke gemeente staat aan vergelijkbare duurzaamheidsvraagstukken. Daarom kiest ODRU ervoor de dienstverlening niet langer per individuele gemeente, maar in een samenhangend regionale aanpak aan te bieden. De regionale aanpak bestaat uit allerlei projecten waarin beschikbare kennis van energie toezichthouders, bodemdeskundigen en bijvoorbeeld duurzaamheidsspecialisten samenkomt. Het aanbieden van specifieke kennis en kunde zorgt bovendien voor versteviging van de informerende, adviserende gemeentelijke rol – naast de controlerende, toezichthoudende taken. Terwijl alle gemeenten enthousiast zijn over de aanpak, biedt deze werkwijze tegelijk ruimte voor vrijblijvende deelname aan projecten. Wil een gemeente alleen wettelijke taken laten uitvoeren door ODRU, dan kan dat ook.

Arnoud vormt als generalist de schakel tussen specialisten van ODRU en de gemeenten. Hij vertaalt wensen, vragen en projectvoorstellen bij elkaar tot een regionale aanpak. En hoewel duurzaamheid hoog op alle politieke agenda’s staat, is het rond krijgen van het budget vaak lastig. Arnoud weet subsidie toe te voegen en slimme oplossingen voor het capaciteitsvraagstuk te vinden. Dat doet hij vooral door een realistisch doel na te streven. Door niet met alle, maar met enkele projecten te starten en zo stapsgewijs verder te bouwen. Arnoud stuurt op deze manier op efficiënter werken, organiseert kennisdeling en schept randvoorwaarden om continuïteit te borgen. Arnoud heeft een frisse blik en positieve kijk op mogelijkheden. Hij benadrukt kansen en verbindt, maar heeft reële verwachtingen. Vanuit die balans luistert hij oordeelloos en creëert hij een veilige omgeving.

‘De positieve reacties op projectvoorstellen vanuit gemeenten geven mij energie. Het geeft mij voldoening ODRU meer op de kaart te zetten en mee te denken met de vijftien opdrachtgevers. Te zien wat het werk beter en makkelijker voor hen maakt. De afgelopen periode, in de opbouwfase, was dat gesprek best theoretisch. Straks leid ik een aantal van de projecten in de uitvoering van het regionale aanpak. Het lijkt mij mooi om te zien dat met de stimulerende activiteiten bijvoorbeeld het aantal elektrische warmtepompen inderdaad is toegenomen. Daar kijk ik nu al naar uit, naar het concrete resultaat van het werk.’

Arnoud Bon, projectleider regionale aanpak

Opbrengst van de opdracht

De regionale aanpak duurzaamheid is gereed en goedgekeurd door het management van de ODRU en verspreidt onder de vijftien gemeenten. Elke gemeente heeft een keuze gemaakt voor meest prioritaire projecten. Voor die projecten is financiering geborgd. De projectgroepen gaan in juni van start met de uitvoering.

Lees het volgende project

Lees hoe Arnoud en Marcus een creatief proces inzetten om tot een gedragen, regionale Uitvoering en Handhavingstrategie te komen