Leefbare ruimte

Woningbouw en een bruisende hotspot op industrieel erfgoed

Stout Groep, Thomas van Dreumel bij de Galvanistasfabriek Oosthout
Lees hoe Thomas zo duurzaam mogelijk ruimte maakt voor wonen, oude ambachten en vrije tijd in gemeente Oosterhout

Stadsvernieuwing is nodig om een aantrekkelijk vestigingsklimaat te blijven bieden aan jonge mensen en gezinnen. Leegstaand industrieel erfgoed de Galvanitasfabriek biedt uitkomst en geeft ruimte aan woningbouw, bedrijvigheid, groen en ontmoeting.


Weging van belangen met het oog op duurzaamheid

Thomas startte de ontwikkelfase door bij betrokkenen op te halen welke wensen en mogelijke kanttekeningen er zijn. Zoals omwonenden en het omliggende kantorenpark, maar ook de horeca in het centrum. Zo maakt Thomas belangen bespreekbaar. Doordat hij vervolgens transparant is over afwegingen en gemaakte keuzen, maakt deze gebiedsontwikkeling ruimte voor meerdere belangen.

Zo moet het een duurzame omgeving worden die interessant is voor jongeren. Een generatie die vaker de deelauto en het openbaar vervoer verkiest boven het hebben van een eigen auto. Er wordt dan ook in een beperkt aantal parkeerplekken voorzien, wat meer ruimte overlaat voor groen. Voor het geval er in de praktijk toch meer parkeerplaatsen nodig zijn, is Thomas nu al in gesprek met ondernemers op het terrein, over of zij hun parkeerplekken buiten kantooruren beschikbaar willen stellen. 

Op de fabriekshallen komen groene daken, regenwater wordt opgevangen op eigen terrein en groen en bomen worden aangeplant. In de bestaande hallen wordt circulair gebouwd. Verder vestigen zich er kleine ondernemers die gericht zijn op circulariteit en die met name ambachtelijke beroepen uitoefenen. Zoals een kleermaker, meubelmaker en bierbrouwer.

Stout Groep - terrein Galvanitasfabriek gemeente Oosterhout

In de overeenkomsten heb ik duurzaamheid als kwaliteitseis laten vastleggen. Want de ervaring leert dat als je dat in de planfase niet doet, dit bij realisatie vaak als eerste sneuvelt als er sprake is van tegenvallende kosten. Het borgen van maatregelen gericht op circulariteit, dat is mijn kenmerk.

Thomas van Dreumel, projectmanager
Stout Groep Thomas van Dreumel in de Galvanitasfabriek te Oosterhout

Opbrengst van de opdracht

Nu het bestemmingsplan is goedgekeurd en er geen beroep is aangetekend, wordt de omgevingsvergunning aangevraagd. De verwachting is dat uiterlijk begin 2024 gestart wordt met de bouw. Dat betekent dat op het Galvanitasterrein koop- en huurwoningen worden gerealiseerd voor één- en tweepersoonshuishoudens. Er komt ruimte voor culturele activiteiten en een aantal kleine ondernemers en horeca is er al gevestigd. Op dit moment kenmerkt het terrein zich nog overwegend door asfalt en beton, maar met het project wordt veel groen toegevoegd aan de omgeving.

Lees het volgende project

Lees hoe Evi de wijken van gemeente Woerden klimaatbestendiger maakt