Sociale omgeving

Hoe kijk jij naar ouderen?

Luister naar hoe Moniek en Myrthe aandacht vestigen op de zorg voor het toenemend aantal ouderen in onze samenleving

Door hoe ons zorgstelsel is ingericht, zijn ouderen steeds meer aan de rand van de maatschappij komen te staan. Hoe maken we weer verbinding met hen? In samenspel tussen ondernemers en overheid worden antwoorden gezocht bij een groeiende vraag naar adequate zorg.

Luister naar de volgende podcast

31 min 18 sec
Luister naar de kansen die Lars ziet voor de huisvesting van vluchtelingen en arbeidsmigranten