Leefbare ruimte

Duurzaam vervoer in het groen lost files op

Stout Groep, Kirsten Vos herinrichting van twee grote ontsluitingswegen in gemeente Arnhem
Lees hoe Kirsten de herinrichting van twee grote ontsluitingswegen realiseert in gemeente Arnhem

Op de Westervoortsedijk en de Oude Zevenaarseweg rijdt veel verkeer. Met dagelijks file op beide wegen vraagt doorstroming aandacht. De benodigde herinrichting die daarom is gestart wordt bovendien aangegrepen als kans voor vergroening van de wegen.


Van planfase tot en met realisatie

Beide ontsluitingswegen zijn uitrukroutes voor hulpdiensten, er rijden bussen en auto- en fietsverkeer gaat van en naar het centrum. Daarnaast ziet de gemeente graag dat men eerder de fiets pakt en de auto laat staan, of dat men gebruik maakt van hoogwaardig openbaar vervoer. Kirsten zorgde voor de uitwerking, aanbesteding en realisatie van de herinrichting van deze twee ontsluitingswegen.

Samen met mijn collega’s werkten wij met energie aan alle ontwerpfasen. Het is mooi om in gesprek met elkaar alle belangen te wegen en wel koers te houden en beslissingen te nemen

Kirsten Vos, projectleider

Opbrengst van de opdracht

Het project heeft gezorgd voor verbeterde doorstroming. De vernieuwing biedt ook ruimte voor het geven van een kwaliteitsimpuls aan de omgeving. Zoals bushaltes op strategische plekken, verbeterde verlichting bredere fietspaden. Allemaal in een groene omgeving en met klimaatadaptatieve maatregelen.

Lees het volgende project

Lees hoe Stephan het watersysteem in het landelijk gebied toekomstbestendig maakt bij Waterschap Vechtstromen