Leefbare ruimte

Ruimte geven aan belangen in een begrensd gebied

Lees hoe Stan leiding geeft aan de ontwikkeling van gebiedsvisies in gemeente Almelo

Almelo ambieert om 3.400 tot 4.100 woningen te bouwen tot 2030, waarvan 25% in de buitengebieden Aalanderveld en Leemslagen. Wonen, energie, groen, landschap en water moeten daarin hun plek krijgen, terwijl belangen soms concurreren en ruimteclaims groot zijn. Met passen en meten lukt het, laat gemeente Almelo zien.


De crux zit hem in het geven van ruimte aan alle claims

De gebiedsvisies Aalanderveld en Leemslagen beschrijven deze stadsuitbreiding aan de gemeentegrenzen. Gebieden die nu nog agrarische landschappen zijn, maar die met de gebiedsontwikkeling een verandering zullen ondergaan. De grootste opgave is het samenbrengen van alle claims en dat naar zo groot mogelijke tevredenheid van betrokkenen. Het vraagt erom er in gesprek achter te komen hoe je omgaat met alle wensen en ambities, daarbij te onderzoeken en af te wegen welke belangen de grootste rol spelen. Dat gesprek wordt zowel met belanghebbenden in het gebied gevoerd, alsook binnen de gemeentelijke organisatie. Intern wordt immers gelijktijdig gestreefd naar het behalen van uiteenlopende doelen. Zo werkt de een aan woningbouw, vanwege de woningnood en streeft de ander naar de overstap naar groene energie, in antwoord op het klimaatvraagstuk. Het zijn met name de ambities wind en zonne-energie en wonen die elkaar in de weg kunnen zitten, omdat ze beide ruimte nodig hebben. Steeds staat de vraag centraal wat belangrijk is, om functies vervolgens zo logisch en zo efficiënt mogelijk in te passen. De crux zit in de ruimte vinden voor zoveel mogelijk opgaven.

Stan is verantwoordelijk voor het tot stand brengen van de visies en voor het leiden van de ontwikkeling daartoe. Hij leidt onder andere de onderhandelingen, zoals met de eigenaren in het gebied. De uitkomst van die onderhandelingen leidt bij voorkeur tot het bereiken van consensus. Stan luistert en is in staat het gesprek vanuit vertrouwen met elkaar te voeren. Hij zet ambities met een gezonde dosis nuchterheid en realiteitszin om in resultaat.

Inspirerend is het om in gesprek met partners en belanghebbenden de visie onder onze handen te zien groeien. Het vormgeven aan het landschap door functies een plaats te geven, het zetten van stappen in het maken van afwegingen, het maken van eerste schetsen die de richting zichtbaar maken. Mooi om zo’n gebied figuurlijk te zien groeien op de kaart. Dat geeft voldoening.

Stan Engels, ontwikkelmanager

Opbrengst van de opdracht

In het voorjaar van 2023 zijn de twee startnotities voor de gebiedsvisies Aalanderveld en Leemslagen vastgesteld. Met dat besluit zijn middelen beschikbaar gesteld en is de start van het visietraject gemarkeerd. Het eindresultaat bestaat uit twee integrale gebiedsvisies waaraan nu wordt gewerkt. Deze gebiedsvisies worden eind 2024 ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. Daarna volgt verdere uitwerking van de plannen, zodat uiteindelijk de woningen gebouwd kunnen worden voor 2030.

Lees het volgende project

Lees hoe Rosa het proces van planvorming tot woningbouwrealisatie leidt in Wijde Wiericke in gemeente Bodegraven-Reeuwijk