Leefbare ruimte

Pragmatisch aan de slag in de wereld achter de kermis

Lees hoe Mildred een kavel gereed maakt voor bewoning door kermisexploitanten in gemeente Apeldoorn

Kermisexploitanten zijn aangemerkt als bijzondere doelgroep waarvoor gemeenten huisvesting moet bieden. Want om de kermiscultuur te kunnen behouden, is er ruimte nodig voor plaatsing van woonwagens, kermiswagens en caravans. Een daarvoor geschikte kavel wordt in orde gemaakt voor bewoning door kermisexploitanten.


Bijzondere aandacht voor een bijzondere doelgroep

Mildred startte na de ontwerpfase. De loting voor de grondverkoop was afgerond en de sanering en het bouwrijp maken opgestart. De overheid gebruikt allerlei standaard werkwijzen bij het doorlopen van procedures en in de communicatie met inwoners. Mildred merkt dat ook kermisexploitanten de overheid daardoor vaak als ontoegankelijk en complex ervaren. Dat zij vaak geen idee hebben van hoe zij om moeten gaan met concept koopovereenkomsten, de Wet Bibob of wat zij moeten aanleveren bij het gemeentelijke vergunningenloket.

Als projectleider leidt Mildred de technische zaken rondom de voorbereiding van de grondverkoop in goede banen. Wat dit project bijzonder maakt, zijn de omstandigheden. Hoe dat werkt, met hun woonwagens, vrachtwagens en caravans op een kavel. Dit vraagt veel uitleg en begeleiding, zowel richting de kermisexploitant als richting de gemeente. Mildred gaat in gesprek met de kermisexploitanten, is geïnteresseerd in hoe hun onderneming werkt en zet in het empathische gesprek de juiste stappen.

Ik vind het razend interessant. Je staat altijd aan de andere kant van de kermis, bij de botsauto's bijvoorbeeld. Nu krijg ik mee hoe de wereld erachter in elkaar zit, hoe kermisexploitanten leven. Hier gebeurt echt iets, het is spannend. Zij leggen mij uit hoe het werkt en ik combineer mijn enthousiasme met pragmatiek en een enorme kennis van de overheid. Dit proces vraagt bijzondere aandacht en extra hulp. Ik ga dat aan.

Mildred van der Linden, projectleider

Opbrengst van de opdracht

De grondverkoop van de kavels aan de Zwaansprengweg is naar verwachting januari 2024 afgerond. Voor die tijd wordt de Bibob-toets uitgevoerd om de achtergrond van beoogde toekomstige bewoners op integriteit te screenen. Wabo vergunningen worden verleend waarmee het mogelijk wordt activiteiten rond bouw, aanleg, oprichten en gebruik uit te gaan voeren.

Lees het volgende project

Lees hoe Noëlle tot geactualiseerd afval- en grondstoffenbeleid komt in gemeente Almelo