Duurzame toekomst

Gedragsverandering als sleutel tot afvalreductie

Stout Groep podcast opname Eric van der Schans en Friederike Kleijn
Luister naar hoe Eric het bewustzijn en kennisniveau van inwoners vergroot voor GAD Gooi en Vechtstreek

Iedere inwoner heeft het. Jong en oud, hoger en lager opgeleid, wonend in een flat of in een villa; afval. Om collectieve gedragsverandering voor elkaar te krijgen starten gemeenten en reinigingsdiensten allerlei activiteiten. Zodat zij er bewuster mee omgaan en weten welke scheidingsmogelijkheden er zijn.

Luister naar de volgende podcast

27 min 26 sec
Luister naar hoe Gerda de juiste medewerkers vindt in gemeente Waalwijk