Sociale omgeving

Een dementievriendelijker samenleving gewenst

Stout Groep podcast opname met Sandra Krebber en Dorien Vonk
Luister naar Sandra en krijg aandacht voor mensen met dementie

Mensen worden steeds ouder. Steeds meer oudere mensen wonen langer thuis, ook als zij beginnend dementerend zijn. Soms met mantelzorg, soms niet. Gemeente Altena zoekt (samen met gemeente Oosterhout) naar zinvolle daginvulling om hen zo lang mogelijk deel uit te laten maken van de samenleving en om eenzaamheid tegen te gaan.

Luister naar de volgende podcast

26 min 26 sec
Luister naar Coralie en leer wat een grootschalige gebiedsontwikkeling behelst