Duurzame toekomst

Het gaat niet alleen om stikstof

Stout Groep podcast opname met Lisa Franke en Onno van Eijk
Luister naar hoe Lisa werkt aan de landbouwtransitie

Gemeente Apeldoorn onderzoekt hoe zij de landbouwtransitie voor elkaar krijgt. Dat raakt veel meer dan stikstof. Dat raakt woningbouw, het sluiten van kringlopen, duurzame energie en het verdienmodel van de landbouw. En het vraagt erom mensen bij elkaar te brengen.