Leefbare ruimte

Er zijn oplossingen voor het woningvraagstuk

Stout Groep podcast opnam met Lars de Jong en Rob Groen
Luister naar de kansen die Lars ziet voor de huisvesting van vluchtelingen en arbeidsmigranten

Er is een schrijnend tekort aan huisvestingsmogelijkheden voor arbeidsmigranten en vluchtelingen. Daarbij komt dat er steeds meer eenpersoonshuishoudens zijn en dat dit aantal groeit, met beperkte doorstroom. Wat betekent huisvesting? En wat definiëren we als een huishouden? Zijn we bereid creatief alternatieven uit te werken?

Luister naar de volgende podcast

26 min 21 sec
Luister naar hoe Liesbeth werkt aan spannende maatschappelijke vraagstukken