Managen van opgaven

Samen optrekken voor meer werkplezier

Stout Groep, Liesbeth van de Weerdhof op de Posbank in gemeente Rheden
Lees hoe Liesbeth bouwt aan versterking van de organisatie van gemeente Rheden

Coronamaatregelen en tijdelijke huisvesting op afstand van elkaar verminderden de teamgeest. Dit bracht onrust. Het gedeelde beeld van opgaven vertroebelde en werkplezier nam af. Hoog tijd om de samenhang te herstellen in de hele organisatie en op de afdeling leefomgeving.


Rust bewaren in verandering

Liesbeth staat mede aan het roer van de organisatieontwikkeling die is gestart. Voor haar begon dat bij de check of er draagvlak is voor verandering en bij het uitnodigen van medewerkers om erover mee te denken. Liesbeth maakt deel uit van het managementteam. Samen organiseerden zij voor en met medewerkers uit de teams een aantal sessies, waarin samen gebouwd is aan een nieuwe opzet van de afdeling. Resultaten van deze sessies zijn vertaald in tekeningen en praatplaten, om het zo voor iedereen toegankelijk, transparant en praktisch te maken.

Ook het gewenste profiel van de beoogde manager van Liesbeth’s opvolger geeft zij gaandeweg vorm. Een manager die nadenkt over de strategische opgaven in de samenleving, een sparringpartner is voor medewerkers en met een coachende stijl van leidinggeven.

Liesbeth zorgt voor de inrichting van werkprocessen en de organisatiestructuur en voor het versterken van de cultuur. Met persoonlijke aandacht denkt zij mee over wat de medewerker nodig heeft om het werk te doen. Liesbeth bouwt rust in door duidelijkheid te verschaffen en zelf rust te bewaren.

Ik ben een optimistisch mens. Ook al wordt het nog zo gek, ik zal er altijd de lol in houden. Vanuit die positiviteit benader ik alles. Zo was er in de tijdelijke huisvesting geen servies voor als iemand wilde trakteren. Ik ben naar de kringloopwinkel gegaan en heb dertig bordjes en vorkjes gekocht. De een met bloemen, de ander met streepjes. Ik heb er plezier in om dat te doen en het is een kleine moeite.

Liesbeth van de Weerdhof, kwartiermaker organisatieontwikkeling en teammanager

Opbrengst van de opdracht

De gemeentelijke afdeling leefomgeving gaat van vier naar zes teams met ieder een manager. De teams krijgen meer focus op- en een gedeeld beeld van de opgaven waaraan zij staan. Te weten de teams omgevingsrecht, omgevingskwaliteit, ruimtelijke ontwikkeling, buurtbeheer, inrichting en beheer openbare ruimte en veiligheid. Voor de zomer van 2023 gaat de nieuwe structuur van kracht. De teams werken aan het beschermen van de fysieke leefomgeving met veel groen, landgoederen en karakteristieke dorpen. Terwijl Liesbeth werkt aan de vorming van nieuwe teams, geeft zij dagelijkse leiding aan het team beleid en het team veiligheid die onderdeel uitmaken van de afdeling.

Lees het volgende project

Lees hoe Kirsten de herinrichting van twee grote ontsluitingswegen realiseert in gemeente Arnhem