Leefbare ruimte

Een heel nieuwe wijk komt tot leven

Stout Groep podcast opname met Coralie van der Burg
Luister naar Coralie en leer wat een grootschalige gebiedsontwikkeling behelst

In Nieuwegein wordt een bedrijventerrein omgebouwd tot een wijk met circa 2.500 woningen. Bestaande kantoren worden gesloopt of getransformeerd, de openbare ruimte wordt aangepast naar de functie wonen en er worden voorzieningen gerealiseerd. Denk aan een medisch centrum en ook een supermarkt en horeca.

Luister naar de volgende podcast

28 min
Luister naar Lotte en ontdek wat je kunt doen om mensen in armoede te helpen verduurzamen