Duurzame toekomst

Krachten gebundeld voor Rivierklimaatpark IJsselpoort

Stout Groep Karin van den Boer bundelt krachten voor Rivierklimaatpark IJsselpoort
Stout Groep profielfoto Karin van den Boer
Lees hoe Karin voor gemeente Zevenaar bijdraagt aan een toekomstbestendig IJssellandschap

Extreem hoge en lage waterstanden in de IJssel zetten de veiligheid van inwoners onder druk en schaden de natuur. Ook daalt de rivierbodem, wat impact heeft op de scheepvaart. Hoog en laag water, waterkwaliteit, natuurontwikkeling en bedrijvigheid; aandacht voor alle vraagstukken is nodig.


Grootschalige samenwerking als één man

Partners zijn erin geslaagd meerdere plannen in één visie te vatten. Met daarin doelstellingen op riviermanagement, scheepvaart, landbouw, natuurontwikkeling en recreatie en toerisme. In een grootschalige samenwerking zetten zij de schouders eronder. Te weten de gemeenten Arnhem, Duiven, Rheden, Westervoort en Zevenaar, Rijkswaterstaat, provincie Gelderland, Waterschap Rijn en IJssel en Natuurmonumenten. Diverse deelprojecten samen vormen samen de gehele ambitie Rivierklimaatpark IJsselpoort.

Karin heeft in dit project twee verschillende rollen. Zij is belangenbehartiger voor gemeente Zevenaar in het grote geheel. Zo bewaakt en brengt zij in het project wat belangrijk is voor de gemeente en zorgt voor bestuurlijke borging en draagvlak. Daarnaast leidt Karin het deelproject Rhederlaag, dat zich onder andere richt op het aantrekkelijk en toegankelijk maken van de watergebonden recreatieparken. Zij weet wat er speelt, kent het scala aan uiteenlopende belangen en zoekt daarbinnen naar mogelijkheden. Want wat ruimte betekent voor de rivier, kan haaks staan op wat een impuls geeft aan toerisme of bedrijvigheid.

Karin van den Boer Stout Groep

Wat een energie onder de vele samenwerkingspartners om een dusdanig groot project met zoveel belangen aan te gaan. Hoe groot het team ook is, ieder lid spreekt over ‘ons project’ en over ‘wij gaan dit doen voor onze regio’. Ieders belang is geland. Echt gaaf.

Karin van den Boer, projectleider
Rhederlaangse meren opdracht Karin van den Boer vanuit Stout Groep.

Opbrengst van de opdracht

Aan het plan Rivierklimaatpark IJsselpoort wordt uitvoering gegeven over de komende tien jaar. Voor wat het deelproject Rhederlaag betreft, resulteert dat in een kwaliteitsimpuls met verbeterde ontsluiting naar het gebied, de aanleg van struinpaden en fietsroutes en de herinrichting van de Marsweg door het gebied. Het resulteert tevens in een verbeterd vestigingsklimaat voor duurzame en passende bedrijvigheid.

Lees het volgende project

Lees hoe Karen de handen uit de mouwen stak en een leegstaand pand gereed maakte voor tijdelijke bewoning in gemeente Oost Gelre