Leefbare ruimte

Samen op weg naar een regionale Uitvoering & Handhavingstrategie

Lees hoe Arnoud en Marcus een creatief proces inzetten om tot een gedragen, regionale Uitvoering en Handhavingstrategie te komen

Bevoegde gezagen hebben de wettelijke verplichting om een Uitvoering & Handhavingstrategie (later U&H-strategie) op te stellen. Het is voor omgevingsdiensten van belang te kunnen werken volgens uniform beleid binnen het werkgebied. Omgevingsdienst de Vallei (OddV) heeft een initiatief genomen om een regionale U&H-strategie op te laten stellen.


Maatwerk voor een gedragen U&H-strategie

Vanwege de wettelijke verplichting valt te denken dat alleen het opstellen van een document voldoende is. Echter, OddV ziet een integraal gedragen U&H-strategie als cruciaal voor de organisatie, gezien haar taken in vergunningverlening, toezicht en handhaving voor vijf gemeenten. Ze streven zowel naar een document dat niet vergeten wordt, maar ook naar een integraal proces samen met de gemeente Nijkerk, Ede, Barneveld, Scherpenzeel en Wageningen. Arnoud en Marcus van Stout Groep zijn gevraagd om dit proces te begeleiden en het document op te stellen.

Arnoud en Marcus brengen niet alleen een vleugje creativiteit in het proces maar creëren tijdens de kennissessies ook een positieve sfeer. Door aandachtig te luisteren naar de opdrachtgever identificeren ze speerpunten en optimaliseren ze de samenwerking. Als externe begeleiders zorgen Arnoud en Marcus ervoor dat alle deelnemers aan de kennissessie een gelijkwaardige rol krijgen, wat van cruciaal belang is voor zowel het proces als de kwaliteit van het resultaat. De partijen leveren zelf input, wat waardevol is voor het draagvlak binnen de eigen organisatie. Binnen de kennissessies ligt de focus op de vraag: waar willen we de komende vier jaar naartoe werken en hoe bereiken we dat? Ze aarzelen daarbij niet om door te vragen, ongeacht de functie of positie van iemand. Op die manier verschaffen ze duidelijkheid over bijvoorbeeld politiek gevoelige punten en zorgen ze ervoor dat abstracte onderwerpen concreet worden vertaald naar bruikbare handvatten.

We hebben in eerdere functies bij omgevingsdiensten aan de andere kant van de tafel gezeten. We weten wat we zelf helpend zouden vinden om binnen kennissessies te doen. Dat is wat we samen binnen deze opdracht proberen te creëren.

Arnoud Bon, projectleider

Wat Arnoud en Marcus toevoegen gaat verder dan alleen het leveren van een document; het omvat ook het bieden van inzicht in hoe dit document optimaal benut kan worden, waardoor organisaties zich verder kunnen ontwikkelen. Ze implementeren de Big-8 cyclus, een beleidsvormende en strategische cyclus, in het document en gebruiken het ook voor de uitvoering van het beleid. Hierbij bieden ze praktische handvatten voor het inrichten van dit proces op een effectieve wijze.

Arnoud en Marcus begeleiden niet alleen de opdracht voor de OddV, maar vormen ook een team dat processen rondom te ontwikkelen U&H-strategieën bij de gemeenten Krimpen aan de IJssel en Midden-Delftland ontwikkelt. Met een sterke onderlinge klik weten ze elkaar krachten optimaal te benutten.

Doordat deze opdracht voor ons geen ‘taak erbij’ is hebben we ruimte voor een andere blik en creativiteit. Als onafhankelijke partij proberen we een veilige omgeving te creëren waarin openhartig gesproken kan worden, ook over politiek gevoelige onderwerpen.

Marcus Veenker, projectleider

Opbrengst opdracht

Arnoud en Marcus ronden eind maart na vier kennissessies het U&H-strategie document af. Het advies omvat niet alleen het doorlopen van de vierjarige cyclus en het creëren van intern draagvlak binnen de betrokken partijen, maar ook hoe deze partijen elkaar continu kunnen blijven betrekken en ondersteunen.

Lees het volgende project

Lees hoe Cécile, Lars en Pauline woningversnelling voor elkaar krijgen in gemeenten