Leefbare ruimte

Stadshart wordt de plek waar je wilt wonen en zijn

Stout Groep Sander Pasmans op zebrapad in Bergen op Zoom
Lees hoe Sander de ontwikkeling leidt naar een levendige binnenstad in gemeente Bergen op Zoom

Bergen op Zoom brengt de levendigheid in het centrum terug. In leegstaande winkelpanden krijgen woningbouw, maatschappelijke functies en bedrijvigheid ruimte. Ruimte voor wonen, winkelen en recreëren dus, met oog voor cultuurhistorie.


Van winkelstad naar beleefstad

Sander heeft een visie ontwikkeld op het nieuwe, toekomstbestendige profiel van de binnenstad. De visie beschrijft de transformatie van winkelstad naar beleefstad. Een stad waar het fijn is om te wonen en te zijn. De visie laat dan ook zien welke voorzieningen gewenst zijn om de balans tussen functies in het stadshart te herstellen. Sander wist deze visie vervolgens te vertalen naar concrete acties, gekoppeld aan mensen en middelen om de haalbaarheid te borgen. Deze acties worden door hem voorzien van een bijpassend juridisch randvoorwaardelijk kader.

Stout Groep Sander Pasmans in het centrum van Bergen op Zoom

Ik omschrijf mijzelf als een bestuurlijk sensitieve verbinder met passie voor gebiedsontwikkeling. Ik ben er bedreven in om toe te werken naar haalbare plannen waarvoor draagvlak is. Zodat er écht uitvoering aan wordt gegeven. Op naar een bruisend Bergen op Zoom!

Sander Pasmans, programmamanager
Stout Groep - afbeelding stadscentrum Bergen op Zoom

Opbrengst van de opdracht

De visie en het uitvoeringsprogramma zijn begin 2023 vastgesteld door de gemeenteraad. Daarmee is een kaderstellend beginpunt gemarkeerd. Vervolgens wordt er rijkssubsidie aangevraagd voor planrealisatie. Tijdens het proces van visievorming is een vijftiental initiatieven ingediend van particulieren, waarmee een start wordt gemaakt. Planrealisatie van de transformatie van de binnenstad is een meerjarig en dus langlopend proces.

Lees het volgende project

Lees hoe Liesbeth bouwt aan versterking van de organisatie van gemeente Rheden