Managen van opgaven

Beginnen bij wat leeft, bevordert integrale samenwerking

Lees hoe Jan-Willem medewerkers in positie brengt om hun werk goed en met plezier te doen in gemeente Berg en Dal

In een effectieve gemeentelijke organisatie werken mensen samen. Binnen hun eigen vakgebied én in onderlinge samenhang met dat van collega’s. In die geoliede machine zijn taken en verantwoordelijkheden helder, ondersteund door helpende werkprocessen. Tijd voor reflectie.


Werken vanuit rust en vertrouwen

Jan-Willem ging ermee aan de slag. Vanuit rust en belangstelling verkende hij wat speelt en wat leeft bij de medewerkers op de afdeling zelf. Tegelijkertijd moedigt hij mensen aan om de eigen invloed aan te wenden. Om de eigen verantwoordelijkheid te nemen in een prettige en effectieve samenwerking. Zo neemt hij mensen mee in de verandering door te beginnen bij hun eigen vraag.

Jan-Willem ziet dat de cultuur in de gemeente Berg en Dal zich kenmerkt door een enorme loyaliteit en dienstbaarheid. Juist deze kracht en kwaliteit maken voor hem ook de valkuilen zichtbaar. Werken aan haalbare plannen en komen tot prioritering is dan ook belangrijk.

Er is in overzicht gebracht waaraan de afdeling werkt en hoeveel tijd dat kost. Om zo, samen met het team, te beoordelen welke taken prioriteit hebben en welke niet. Dat vormde de onderbouwing bij het voorstel tot inzet van extra capaciteit. Vanuit sterkten en zwakten, werkplezier en het aanmoedigen van de eigen verantwoordelijkheid bouwt Jan-Willem aan een versterkt team.

Alleen als je goed luistert en conclusies aan de gesprekken verbindt krijg je een duurzame verandering voor elkaar. Ik zie dat concreet terug in het genomen MT-besluit om capaciteit bij te zetten en ik zie het terug in het vertrouwen dat ik krijg. Waar ik het meest van onder de indruk ben, is het feit dat medewerkers mij hun verhaal toevertrouwen. Omdat zij het belangrijk vinden dat ik ervan weet. Echt een eer.

Jan-Willem Strijbosch, teamleider financiën, juridische zaken, APV/ handhaving

Opbrengst van de opdracht

In het najaar van 2023 wordt het implementatieplan voor een vernieuwde planning-en-controlcyclus aangeboden aan de gemeenteraad. Dat plan wordt aangevuld met een advies voor invulling van de functie van controller. Op basis van besluitvorming wordt extra capaciteit geworven. Een zachter doel dat geformuleerd is, is de kwaliteitsontwikkeling van beleidsplannen ter bevordering van de rust in de uitvoering.

Lees het volgende project

Lees hoe Mildred een kavel gereed maakt voor bewoning door kermisexploitanten in gemeente Apeldoorn