Sociale omgeving

Eenvoud rekent af met bureaucratie en drukte in de klas

Lees hoe Jeroen en Rik de werelden van onderwijs en gemeente dichterbij elkaar brengen in Rijk van Nijmegen, Land van Cuijk en Centraal Gelderland

Het organiseren van zorg in het voortgezet speciaal onderwijs levert veel regelwerk op voor ouders, scholen, wijkteams en zorgaanbieders. Het komen en gaan van hulpverleners die gekoppeld zijn aan één enkele leerling leidt bovendien tot drukte in de klas. Alle betrokkenen willen eenvoud terug en rust in de klas voor het welzijn van de leerling.


De overheid simpel laten functioneren

Rik weet dat de oplossing niet gelegen is in de kwaliteit van de zorg, maar in hoe mensen met elkaar omgaan. Hoe zij vanuit vertrouwen samenwerken. Het gaat erom dat wij geen dubbel werk doen en het inzetten van zorg simpel laten functioneren. Exacte doorrekening volgt, maar het is nu al zichtbaar dat de tijdsbesparing en de energie die overblijft voor andere taken, aanzienlijk is. Jeroen ziet dat scholen enorm opgelucht zijn dat het eenvoudiger wordt.


Minder hulpverleners in de klas

De methode van capaciteitsfinanciering kenmerkt zich als volgt. Op basis van voorgaande jaren is geraamd hoeveel zorg in totaal nodig is en dat wordt gebundeld gesubsidieerd aan de zorgaanbieder. De zorgaanbieder en de school zetten de zorg vervolgens zelf in, waardoor individuele beschikkingen van de gemeente (het bewijs van recht op zorg) overbodig zijn. Met deze aanpak wordt ook het aantal hulpverleners in de klas teruggebracht, wat voor rust zorgt.

De oplossingsrichting die Centraal Gelderland koos is een iets andere. De individuele beschikking blijft daar wel gehandhaafd, maar met een langere looptijd. Daarnaast valt het moment van indiening van de aanvraag samen met een al gepland contactmoment tussen ouders met school en is flexibel in te zetten gedurende het schooljaar.

Rik brengt ervaring in de inkoop van zorg met zich mee, vanuit zijn mantra ‘eenvoud is de oplossing’, plus een goed gevoel voor hoe schoolbesturen en gemeenten zich tot elkaar verhouden. Hij kent belangen en drijfveren van scholen en gemeenten en weet hoe om te gaan met de soms sceptische houding tot elkaar. Jeroen brengt een projectmatige, analytische en verbindende aanpak om tot succes te komen. Ieder op hun eigen opdracht, heeft de combinatie van hun krachten bijgedragen aan de kwaliteit van de individuele projectresultaten. Rik en Jeroen versterken elkaar, door ervaringen te delen.

Als ik een schoolgebouw binnenkom, ga ik onmiddellijk ‘aan’. Want in een school staat leren en ontwikkelen centraal, alles draait daar omheen en dat inspireert. Het bruist enorm in de dynamiek tussen leerlingen en docenten. Heel prettig om gewaar te worden.

Jeroen Kroeze, projectleider regio centraal Gelderland

Wil deze manier van werken kans van slagen hebben, dan is bestuurlijk commitment onontbeerlijk. Mooi moment was dan ook dat van besluitvorming in het bestuurlijk regionaal overleg. Inhoudelijk waren wij stevig voorbereid, maar het gesprek ging vooral over het warme enthousiasme waarmee de aanpak is ontvangen. Groen licht voor het afrekenen met overbodige bureaucratie. Dat stemt tot grote tevredenheid.

Rik Verdellen, projectleider regio Rijk van Nijmegen en Land van Cuijk

Opbrengst van de opdracht

Vanaf zomer 2023 wordt op Lichtenbeek in Arnhem gewerkt volgens de nieuwe methode. Vanaf het schooljaar 2023 – 2024, starten de Tarcisiusschool, de Mikadoschool en De Kom in regio Rijk van Nijmegen met de vereenvoudigde werkwijze zonder individuele beschikkingen. Een aantal andere scholen in Nijmegen volgt in januari 2024. Deze scholen bieden speciaal (voortgezet) onderwijs aan leerlingen woonachtig in de zeven gemeenten van regio Rijk van Nijmegen, gemeente Land van Cuijk en twaalf gemeenten van regio Centraal Gelderland.

Lees het volgende project

Lees hoe Charlie leiding geeft aan participatie in gebiedsontwikkelingen in gemeente Bodegraven-Reeuwijk