Leefbare ruimte

Gewilde woningbouw in de eigen wijk

Linda Schravendeel aan het werk in de gemeente Nijmegen
Lees hoe Linda hoge ambities in een haalbaar plan giet in gemeente Nijmegen

De sloop van een oud schoolgebouw in Neerbosch-Oost maakt ruimte voor woningbouw. In deze wijk staan veel grondgebonden woningen, terwijl ouderen er wel graag willen blijven wonen. Betaalbare en levensloopbestendige woningbouw bevordert doorstroom in eigen wijk, ook voor jongeren.


Nijmegen laat zien dat het kan

Om deze betaalbare koopwoningen te realiseren is een tenderprocedure uitgeschreven met veel eisen. Zo moet 60% van de woningen betaalbaar zijn voor mensen met een laag inkomen. Er moet duurzaam gebouwd worden in een groene omgeving en dat alles met oog voor ruimtelijke en architectonische kwaliteit. Gemeente Nijmegen laat zien dat het voeren van actief grondbeleid mogelijk is en ruimte geeft voor de wijk, voor de mensen die er wonen.

Linda heeft de opzet van de tenderprocedure begeleid. Haar stijl kenmerkt zich doordat zij werkende weg koers houdt naar resultaat, in goede relatie met alle betrokkenen. In nauw contact met bestuur, collega’s en de wijkraad is zij dan ook van start gegaan. Wat zij onderweg tegenkwam heeft zij op dat moment opgepakt, om ervoor te zorgen dat alle hoge ambities daadwerkelijk tot resultaat leiden. En resultaat is er. Een haalbare grondexploitatie voor betaalbare woningen, zonder in te leveren op natuurinclusiviteit of beeldkwaliteit.

Stout Groep artikel gewilde woningbouw in de eigen wijk - dame met rollator in wijk in gemeente Nijmegen

Het kan, dat hebben wij laten zien. Het is gelukt om alle ambities kostenneutraal in een tenderprocedure te krijgen voor woningen waar écht behoefte aan is. En het is ook nog eens realistisch uitvoerbaar en juridisch kloppend. Daar ben ik heel blij mee.

Linda Schravendeel – projectontwikkelaar
Stout Groep - aritkel gewilde woningbouw in de eigen wijk - gemeente Nijmegen

Opbrengst van de opdracht

Nu de tenderprocedure is doorlopen, wordt gestart met het bestemmingsplan. Het gesprek met de buurt wordt vervolgd om het inrichtingsplan compleet te maken. Eind 2023 wordt de grond overdragen zodat begin 2024 gestart kan worden met de bouw.

Lees het volgende project

Lees hoe Thomas zo duurzaam mogelijk ruimte maakt voor wonen, oude ambachten en vrije tijd in gemeente Oosterhout