Duurzame toekomst

Klimaatlabels leidend bij herinrichting van de openbare ruimte

Stout Groep Evi van de Ligt aan de slag met klimaatlabels in de gemeente Woerden
Lees hoe Evi de wijken van gemeente Woerden klimaatbestendiger maakt

In de openbare ruimte worden maatregelen getroffen om de gevolgen van hittestress, droogte en wateroverlast te beperken. De omgeving wordt zichtbaar klimaatbestendiger, wat de kans op bewustwording onder inwoners vergroot.


Aanpak op wijkniveau

In Woerden is aan iedere straat een klimaatlabel toegekend. Dat laat zien hoe straten en wijken ervoor staan in de mate waarop de buitenruimte klimaatadaptief is. Op wijkniveau zijn er beleidsdoelen gesteld aan de hand van deze klimaatlabels. Daarmee wordt eraan gewerkt elke wijk naar een hoger label te brengen. Een wijk dat nu klimaatlabel C heeft, gaat bijvoorbeeld naar klimaatlabel B.

Evi voert dit beleid uit. Dat reikt van het doen van subsidieaanvragen bij het Rijk, tot het mogelijk maken van geveltuintjes bij woningen. Maar ook de realisatie van ‘groen voor grijs’ door stoepen te versmallen en er groen voor in de plaats aan te leggen. Zij stimuleert burgerinitiatieven en zoekt actief naar kansen in integraliteit, door klimaatadaptatie toe te voegen aan projecten in de openbare ruimte.

Ik probeer in te springen zodra ik een kans zie. Zo is er een straat waar kruispunten werden opgehoogd. In principe alleen een verkeerskundige ingreep. Ik heb gezorgd dat klimaatadaptatie aan dit project gekoppeld is. Nu wordt er in die straat steen weggehaald en meer groen aangelegd. Dat geeft veel voldoening!

Evi van de Logt, beleidsadviseur

Opbrengst van de opdracht

Aan het uitvoeringsprogramma wordt tot 2027 gewerkt om de gemeente klimaatbestendig in te richten. De komende jaren wordt verder ingezet op het vergroenen van de omgeving en bijvoorbeeld het aanleggen van stroombanen voor de afvoer van regenwater. Ook wordt een natuurvriendelijke oever aangelegd. Met de uitvoeringsagenda klimmen alle wijken hopelijk minimaal een trede op de trap van klimaatlabels.

Lees het volgende project

Lees hoe Remco de interne organisatie verbindt in vitale plattelandsgemeente Altena