Leefbare ruimte

Beeldkwaliteit en historische waarden

Stout Groep podcast opname met Mariska Kiggen en Harry Boekweit
Luister naar hoe Mariska cultuurhistorie een plek geeft in nieuwe stedelijke ontwikkelingen in gemeente Nijmegen

Van Romeinse tijd tot en met de bombardementen in de tweede wereldoorlog; vele generaties hebben gewoond en gewerkt in wat nu gemeentelijke- of rijksmonumenten zijn. Gemeente Nijmegen koestert deze monumenten en haar beschermd stadsgezicht. En vraagt daarom de architecten van de commissie cultuurhistorie om advies bij alle plannen voor nieuwbouw.

Luister naar de volgende podcast

33 min 09 sec
Luister naar Sandra en krijg aandacht voor mensen met dementie