Leefbare ruimte

Zorg voor de infrastructuur in de stad vraagt om een samenhangende aanpak

Lees hoe Simon leiding geeft aan civieltechnische projecten in gemeente Nijmegen

De vervanging van riolen en vergroening van straten en pleinen. De aanpak van openbare verlichting, versmalling van stoepen zodat er meer ruimte is voor groen en verbetering van openbare speelplekken. Alles komt aan bod. Om de kwaliteit van infrastructurele voorzieningen in de stad op peil te houden, geeft Nijmegen er doorlopend zorg aan.


Participatie en een brede kijk op de leefomgeving

Onderhoud, vervanging en modernisering van voorzieningen gebeurt doorlopend. Momenteel worden onder meer de Eilbrachtstraat in het stadscentrum vergroend. Net als het Dorpsplein in Lent waar aangrenzend een vernieuwde openbare speelplek wordt gerealiseerd. Deelprojecten die vragen om een omgevingsdialoog en samenhang in technisch projectleiderschap.

Simon heeft er plezier in om het gesprek te voeren met bewoners en ondernemers. Op die manier hoort hij wat leeft en wat nodig is. Zo was Simon met de omgeving in gesprek over de speelvoorziening in Lent. Het bleek dat omwonenden het vervelend vonden dat een prullenbak op die plek was weggehaald. Simon ziet hier voor zichzelf een rol als verbindende factor om zo’n signaal op de juiste plek te brengen. Naast natuurlijk de reguliere taken gericht op het bewaken van tijd, geld en kwaliteit.

In zijn rol van projectleider stelt Simon een projectteam samen en zoekt met hen naar samenhang en overlap in de werkzaamheden. Als hij bijvoorbeeld werkt aan vernieuwing van de riolering in Grootstal, wordt waar mogelijk ook de verkeersdruk aangepakt of vernieuwing van de openbare verlichting. Door alle geplande verbeteringen kort na elkaar of gelijktijdig door te voeren, blijft de overlast tijdens werkzaamheden voor omwonenden beperkt. Simon benut in al zijn projecten waar mogelijk de kans om de omgeving weer wat groener te maken.

Behalve de civiel technische kant van mijn werk, vind ik het gesprek met de omgeving reuze interessant. Super mooi om te zien hoe je door uit te wisselen tot nog betere invulling van de vernieuwde omgeving komt. Een omgeving die veel groener is dan voorheen. Dat is wat de stad zichtbaar duurzamer en mooier maakt.

Simon Janssen, technisch projectleider

Opbrengst van de opdracht

Oplevering van de heringerichte Eilbrachtstraat in het stadscentrum en Dorpsplein te Lent wordt begin 2024 verwacht. De projecten rond vervanging van de riolering in Grootstal, het stadscentrum, Nijmegen-Oost, Nijmegen-Zuid en een deel van Lent, worden deels in 2024 afgerond en deels in 2025 gestart.

Lees het volgende project

Lees hoe Mariëlle een plan maakt op vergroening van de leefomgeving in gemeente Renkum