Duurzame toekomst

Stevige verankering van het energieloket in zeven gemeenten

Lees hoe Kirsten voor gemeente Papendrecht informatie over duurzame energie ontsluit

Het gemeentelijke energieloket is een belangrijk instrument in de realisatie van de warmtetransitie. Op basis van het Klimaatakkoord zijn gemeenten daarom verplicht het loket te optimaliseren. Zodat inwoners en ondernemers nog makkelijker informatie vinden over hoe zij over kunnen gaan op duurzame energie in hun woning of bedrijfspand.


Bouwen aan een gedegen organisatie

De gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht vormen de Drechtsteden. Zij werken zelf, maar ook samen aan de energietransitie, zoals in het geval van het energieloket. Momenteel wordt de aanbesteding ervan voorbereid, omdat de regio het loket uitbesteed heeft aan een marktpartij. In de voorbereiding op die aanbesteding ontstond het idee om het loket niet langer uit te besteden, maar als gemeenten zélf in te richten. Voor stevige verankering in de gemeentelijke organisatie en continuïteit. Getoetst wordt nu of dat idee haalbaar is en bestuurlijk gedragen wordt.

Kirsten neemt deel aan deze samenwerking vanuit het belang van gemeente Papendrecht. Zij brengt organisatorisch inzicht en kostenbewustzijn om plannen haalbaar uit te werken. Kirsten heeft haar plek gevonden in de soepele samenwerking tussen de zeven gemeenten die op basis van gelijkwaardigheid en respect voor elkaar vorm krijgt.

Wij krijgen weleens vragen vanuit andere regio’s hoe wij dat doen, zo effectief samenwerken. Ik denk dat het komt doordat deze regio zich bewust is van onderlinge verschillen en dat koestert. Vanuit unieke kenmerken werken wij samen. Dat inspireert en levert mooie resultaten op.

Kirsten Noij, beleidsmedewerker energie

Opbrengst van de opdracht

Het streven is om vanaf 1 januari 2024 een start te maken met het basis dienstverlenend loket voor de regio. Het loket is er voor woningeigenaren, bedrijven en Vereniging van Eigenaars. Met een digitaal regionaal platform, een digitaal gemeentelijk platform per gemeente en een telefonische helpdesk voor de Drechtsteden. Het is de wens om op termijn ook een fysiek loket in te richten en de doelgroepen uit te breiden met huurders of bijvoorbeeld midden- en kleinbedrijf.

Lees het volgende project

Stout Groep profielfoto Karin van den Boer
Lees hoe Karin voor gemeente Zevenaar bijdraagt aan een toekomstbestendig IJssellandschap