Ruimte om anders te durven kijken

Samen gaan wij buiten de gebaande paden op zoek naar nieuwe oplossingsrichtingen.

Ontdek wat wij toevoegen aan de wereld van morgen
Bekijk 14 projecten en 11 podcasts
Lees hoe Stan leiding geeft aan de ontwikkeling van gebiedsvisies in gemeente Almelo
Lees hoe Rosa het proces van planvorming tot woningbouwrealisatie leidt in Wijde Wiericke in gemeente Bodegraven-Reeuwijk
Lees hoe Arnoud en Marcus een creatief proces inzetten om tot een gedragen, regionale Uitvoering en Handhavingstrategie te komen
Lees hoe Simon leiding geeft aan civieltechnische projecten in gemeente Nijmegen
Lees hoe Mariƫlle een plan maakt op vergroening van de leefomgeving in gemeente Renkum
27 min 06 sec
Luister naar hoe Joep als projectmanager plannen tot uitvoering brengt in gemeente Amsterdam
30 min 31 sec
Luister naar hoe Marcus beleid vergunningen, toezicht en handhaving tot leven brengt in gemeente Hoeksche Waard
Lees hoe Mildred een kavel gereed maakt voor bewoning door kermisexploitanten in gemeente Apeldoorn
Lees hoe Linda hoge ambities in een haalbaar plan giet in gemeente Nijmegen
Lees hoe Thomas zo duurzaam mogelijk ruimte maakt voor wonen, oude ambachten en vrije tijd in gemeente Oosterhout
Lees hoe Charlie leiding geeft aan participatie in gebiedsontwikkelingen in gemeente Bodegraven-Reeuwijk
Lees hoe Stefanie in gesprek met buurtbewoners en partners naar resultaat werkt in gemeente Stichtse Vecht
Lees hoe Martijn datagedreven werken voor VTH mogelijk maakt in gemeente Hoeksche Waard
28 min 24 sec
Luister naar hoe Karin en Brigitte veel belangen in beperkte ruimte bij elkaar brengen
25 min 51 sec
Luister naar hoe Joris bemiddelt in hoe de omgeving eruit komt te zien in gemeente Mook en Middelaar
27 min 19 sec
Luister naar hoe Huib werkt aan belevingsgestuurd beheer van de openbare ruimte
27 min 43 sec
Luister naar hoe Mariska cultuurhistorie een plek geeft in nieuwe stedelijke ontwikkelingen in gemeente Nijmegen
Lees hoe Sander de ontwikkeling leidt naar een levendige binnenstad in gemeente Bergen op Zoom
26 min 26 sec
Luister naar Coralie en leer wat een grootschalige gebiedsontwikkeling behelst
Lees hoe Kirsten de herinrichting van twee grote ontsluitingswegen realiseert in gemeente Arnhem
Lees hoe Coralie leiding geeft aan projecten in een grootschalige gebiedsontwikkeling in gemeente Nieuwegein
31 min 18 sec
Luister naar de kansen die Lars ziet voor de huisvesting van vluchtelingen en arbeidsmigranten
Leefbare ruimte

Een stad is nooit af

28 min 06 sec
Luister naar hoe Sander werkt aan de transformatie van de binnenstad
27 min 55 sec
Luister naar Victor en leer over de vraag naar Islamitisch-Nederlandse begraafplaatsen
Leefbare ruimte

Vier het werk!

25 min 23 sec
Luister naar het bevlogen verhaal over civiele techniek van bruggenbouwer Peter

Op zoek naar expertise en een frisse blik?

Als ondernemende doeners en denkers werken wij dagelijks aan de wereld van morgen. Wij zien de dwarsverbanden tussen de diverse maatschappelijke opgaven en brengen belangen bij elkaar. Graag horen wij waarmee wij jou het beste kunnen helpen.

Kom langs voor een kop koffie