Ruimte om anders te durven kijken

Samen gaan wij buiten de gebaande paden op zoek naar nieuwe oplossingsrichtingen.

Ontdek wat wij toevoegen aan de wereld van morgen
Bekijk 6 projecten en 11 podcasts
Lees hoe Kirsten voor gemeente Papendrecht informatie over duurzame energie ontsluit
26 min 36 sec
Luister naar hoe Renske Avri en regiogemeenten Rivierenland dichterbij elkaar brengt
Stout Groep profielfoto Karin van den Boer
Lees hoe Karin voor gemeente Zevenaar bijdraagt aan een toekomstbestendig IJssellandschap
25 min 22 sec
Luister naar hoe Frederike werkt aan duurzame mobiliteit
26 min 18 sec
Luister naar Lisa en hoor hoe toekomstbestendiger landbouw vorm krijgt
Lees hoe Stephan het watersysteem in het landelijk gebied toekomstbestendig maakt bij Waterschap Vechtstromen
Duurzame toekomst

Laat het gaan regenen!

27 min 24 sec
Luister naar Stephan en leer hoe hij werkt aan een toekomstbestendiger watersysteem
Lees hoe Evi de wijken van gemeente Woerden klimaatbestendiger maakt
25 min 41 sec
Luister naar hoe Lisa werkt aan de landbouwtransitie
Lees hoe Lisa een vruchtbaar participatieproces doorliep voor toekomstbestendiger landbouw in gemeente Apeldoorn
Duurzame toekomst

Bloemen brengen geluk

29 min 26 sec
Luister naar Huda en naar hoe innovaties in de glastuinbouw vorm krijgen
Lees hoe Bas tot een duurzaam en collectief warmte-alternatief komt in gemeente Nijmegen
25 min 53 sec
Luister naar hoe Willemien ondernemers stimuleert te verduurzamen
28 min 53 sec
Luister naar wat Eva doet in de transitie van afval naar grondstof
37 min 49 sec
Luister naar wat Wouter en Arthur doen om boskap in Belize tegen te gaan
38 min 09 sec
Luister naar de kijk van onze Stout Kinderen op een duurzame toekomst
31 min 16 sec
Luister naar Bas en ontdek hoe gemeenten regie voeren op de weg naar aardgasvrije wijken

Op zoek naar expertise en een frisse blik?

Als ondernemende doeners en denkers werken wij dagelijks aan de wereld van morgen. Wij zien de dwarsverbanden tussen de diverse maatschappelijke opgaven en brengen belangen bij elkaar. Graag horen wij waarmee wij jou het beste kunnen helpen.

Kom langs voor een kop koffie