‹ Naar onze mensen

Thijs van Zantvoort

Net als op het hockeyveld ben ik in het werk een echte teamspeler. Daarbij is samen tot resultaten komen het doel, maar ook een positieve dynamiek met gezelligheid op de werkvloer is erg belangrijk. Met diezelfde energie en met enthousiasme werk ik aan de inrichting van de openbare ruimte voor een mooiere en betere samenleving.

tvanzantvoort@stoutgroep.nl
Leefbare ruimte
Doelgericht en besluitvaardig
Mensgericht en dialoog

Als kind bouwde ik altijd al, met lego, buiten of in videogames. Niet gek dus dat ik in het ruimtelijk domein ben beland.

Aan het werk

Thijs vertelt je graag aan welke opgaven hij werkt voor de wereld van morgen. Lees hier op een later moment meer over zijn werk.