menu

Windpark succes met buurtvereniging Ermelo

20 juli 2021, gemeente Ermelo. Deel bericht op:

Artikel BdJ v2 Blok rechthoek

Het gebied langs de A28 bij Ermelo en Putten stond al langer op de lijst van geschikte windlocaties. De eerste indiener van een plan was er een van een initiatiefnemer. Hier stonden in eerste instantie de omgeving en de initiatiefnemer lijnrecht tegenover elkaar. Maar er vond een ommekeer plaats. De buurt nam zelf het initiatief, zocht een eigen windontwikkelaar en creëerde daarmee een win-win situatie. Duurzame energie met én door de omgeving. Waarmee een tweede initiatief zich aandiende.  

Gaan voor d
raagvlak bij bewoners
 
Vanuit de gemeente Ermelo zette Bas zich in als procesmanager om deze ingewikkelde puzzel te leggen, uiteraard met oog voor beide initiatieven. Daarbij diende eerst de vraag beantwoord te worden: is het mogelijk om de twee initiatieven samen in het gebied te huisvesten of om er zelfs één initiatief van te maken? Op basis van kundig advies bleken beide opties niet haalbaar vanwege het al langer geschonden vertrouwen tussen beide initiatieven. Daaruit vloeide tevens de aanbeveling voort om te kiezen voor de variant van bewoners. Met meer rendement en meer draagvlak. 

Open in gesprek 
Bas liet in deze klus zien dat hij de strategische weg kan bewandelen. Een open gesprek met de juiste partners aan tafel, door te luisteren en partners te betrekken. Aangevuld met een stevige juridische onderbouwing is de kans dat het uitmondt in een juridisch geschil tot een minimum te beperken. Een samenwerking van buurt en gemeente om trots op te zijn.