menu

VTH-beleid past als een jas!

08 februari 2021, gemeente Hoeksche Waard. Deel bericht op:

Camiel - Hoeksche Waard 827x400

De herindeling van de gemeente bracht met zich dat beleid geharmoniseerd of vernieuwd moest worden. Het beleid voor Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) had daarbij prioriteit. Hoeksche Waard wilde in dat beleid de visie en kernwaarden uit de gemeentelijke strategische visie terugzien. Het was de wens tot een beleid te komen dat van de mensen zelf is, in verbinding met de omgeving tot stand komt en aansluit bij de Omgevingswet.

Het plan
Gemeenten moeten voor hun taken op het gebied van VTH beschikken over een meerjarig beleidsplan. In dit plan geeft de gemeente aan hoe zij er voor gaat zorgen dat inwoners en bedrijven met elkaar in een leefbare omgeving kunnen wonen, werken en recreëren. Omdat het voor de gemeente onmogelijk is om alles uit te voeren, te controleren, of te handhaven, maken zij keuzes en stellen zij prioriteiten op basis van een risico inschatting.

Verbinding
Camiel is ingezet om het proces te leiden en het resultaat op te leveren. Samen met de vakspecialisten, de directie en het college heeft hij een breed gedragen VTH-visie,
-beleidsplan en een -uitvoeringsprogramma opgesteld. Met zijn inhoudelijke kennis van het VTH-domein, zijn vermogen processen te leiden en gedrevenheid legde Camiel de verbinding.

Daarnaast heeft hij nagedacht over de diverse publieksgroepen die het beleid moeten kennen. Voor welke gebruikers maak je welk document? Zo is het beleid een makkelijk leesbaar stuk en is er een bijlagenboek met wettelijke achtergrond- en verantwoordingsinformatie. Hij weet mensen op alle lagen mee te nemen, zodat het VTH beleid inderdaad van de mensen zelf is geworden.

Stout Groep collega Lajenda Garst heeft hij ingezet om het beleid vorm te geven en te illustreren. Alle documenten in de stijl die past bij gemeente Hoeksche Waard. Ook maakte zij het samenvattende filmpje om inwoners en bedrijven over het nieuwe beleid te informeren.

Wil je meer weten over het VTH-beleid van de gemeente Hoeksche Waard?