menu

Vooruitstrevende gebiedsontwikkeling in Oosterwold Almere

18 december 2019, Deel bericht op:

Oosterwold

In Oosterwold werken de gemeenten Almere en Zeewolde, het Rijksvastgoedbedrijf, de provincie Flevoland en het Waterschap Zuiderzeeland samen aan een unieke manier van gebiedsontwikkeling. Oosterwold is een groen agrarisch gebied van 4.300 hectare tussen Almere en Zeewolde waar door organische groei een opgave van 15.000 woningen kan worden ingevuld. Hoe Oosterwold eruit komt te zien, weet niemand.

De gebiedsinrichting wordt geheel aan het eigen initiatief overgelaten. Er is geen stedenbouwkundig plan of planning, alleen een structuurvisie en een bestemmingsplan voor de 1e fase. De ontwikkelregels bevatten tien spelregels onder andere dat ieder kavel voor een achtste bebouwd mag worden en voor de helft bestemd moet zijn voor ‘stadslandbouw’. Particulieren mogen op elke plek landbouwgrond kopen: functies en kavelgroottes zijn vrij. Onder het motto ‘mensen maken de stad’ bepalen Oosterwolders welstandsvrij de eigen woning en realiseren wegen, paden, groen, water en de openbare ruimte. Ze zorgen zelf voor hun energievoorzieningen en verwerking van afvalwater. Ook het langjarige beheer en onderhoud van het gebied ligt bij de bewoners.

Het gebiedsteam Oosterwold werkt vanuit de vijf overheden. Namens de Stout Groep verzorgt Dave Ploum de aansturing van het initiatieven- en verkoopteam. Dit team ‘coacht’ initiatiefnemers door hun eigen proces van initiatief naar realisatie en beheer. Naast de (inhoudelijke) rol als projectmanager levert Dave een bijdrage om de samenwerking binnen de projectorganisatie te verbeteren om zodoende de basis te leggen voor de afronding van fase 1 van de gebiedsontwikkeling de komende twee jaar. Ook is hij verantwoordelijk voor de totstandkoming van een breed gedragen werkplan 2020 Oosterwold met de vijf deelnemende overheden.

Oosterwold is een ongekend succes. Er zijn nu meer dan 300 woningen voltooid en dit jaar begroet de gemeente de 1.000ste inwoner van Oosterwold. Honderden initiatiefnemers zijn bezig met hun plannen voor wonen, werken en diverse functies in Oosterwold. De sociale cohesie is door de onderlinge samenwerking erg groot. Er is een eigen schooltje opgericht, kennis van ontwikkeling en landbouw wordt gedeeld, Oosterwoldse producten worden verkocht en diverse voorzieningen zijn in wording. Om echt te voelen dat hier iets heel bijzonders gebeurt, adviseren wij om Oosterwold een keer te bezoeken! Kijk hiervoor ook op www.maakoosterwold.nl.