menu

Vergunninghouders en flexibele huisvesting

02 december 2022, gemeente Oisterwijk. Deel bericht op:

Artikel Cecile en Lars 2022 - Blok rechthoek

Oplopende druk op noodopvanglocaties, noodzaak tot een herziene bestuursovereenkomst voor het asielzoekerscentrum en een forse taakstelling in de huisvesting vergunninghouders. Waar deze specifieke taken tot dan toe versnipperd hun plek hadden, is het nu tijd voor gemeente Oisterwijk om ze samen te brengen en integraal te benaderen. De verantwoordelijkheid is neergelegd in één centrale functie.

Puzzels leggen
Beleidsadviseur vreemdelingenzaken Cécile geeft gestalte aan deze functie. Allereerst bracht zij orde in relevante informatie. Toen die puzzels gelegd waren, ging zij in gesprek met partners over de opgaven. De Provincie, het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers en regiogemeenten. Al doende werd zij al gauw gevraagd de Taskforce Flexwonen te leiden. De taskforce stuurt op het versnellen van realisatie van tijdelijke woningen in de regio Hart van Brabant voor een- en tweepersoonshuishoudens die acuut een woning nodig hebben. Dat zijn dus vluchtelingen, mensen die uitstromen uit Beschermd Wonen, maar ook spoedzoekers of jongeren uit Oisterwijk zelf.

Dat doet zij niet alleen. Projectmedewerker Lars heeft verschillende woonvormen tegen het licht gehouden, zodat het college ook voor de korte termijn meer woningvoorraad kan creëren. Daarnaast ondersteunt Lars onder andere de Taskforce met het schrijven van het projectplan en bijvoorbeeld raadsstukken.

Kansen voor woningzoekenden
Cécile creëert orde en schept overzicht door relevante feitelijke informatie te achterhalen. Tussen de gegeven juridische kaders en gemeentelijke procedures door, zoekt zij naar mogelijkheden en kansen voor groepen woningzoekenden. Met een achtergrond in de begeleiding van vluchtelingenjongeren, een groot rechtvaardigheidsgevoel en geïnspireerd door samenwerking komt zij helemaal tot haar recht in deze rol. Lars beweegt flexibel mee in dit project, stelt kritische vragen en brengt positieve energie.

Cecile Klinkenberg C├ęcile Klinkenberg

cklinkenberg@stoutgroep.nl