menu

Verbinden in de regio Rijk van Nijmegen!

17 december 2019, Deel bericht op:

Potloden

Gemeenten in de regio Rijk van Nijmegen werken intensief samen aan de transformatieopgave sociaal domein. Iedere gemeente kent de eigen lokale opgave, maar weet ook dat regionaal slim samenwerken de lokale kracht versterkt. Vanuit dat besef wil de regio planmatiger gaan werken.

Namens de Stout Groep is Renske Meijers gevraagd om een uitvoeringsprogramma Wmo jeugd te ontwikkelen en de bijbehorende begroting te optimaliseren. Gelijktijdig is de route van uitvoering tot besluitvorming tegen het licht gehouden. De winst? Voor het eerst is concreet geworden op welke prioritaire thema’s wordt samengewerkt en gestuurd. Bovendien hebben de afdelingshoofden zich gecommitteerd aan de vraagstukken van het programma.

In de regio vervult Renske een centrale, verbindende rol. Regionaal sturen is een kunst op zich. Renske richt zich op het gebruiken van de overeenkomsten als leidraad, in plaats van tegenstellingen te benadrukken. En dat is complex, want regionale samenwerking op het sociaal domein zit vól tegenstrijdigheden. Zo willen gemeenten samen, maar lokale belangen wegen zwaar en het regionaal resultaat wordt maar traag zichtbaar. Zo is sturing gewenst, maar hoe neem je alle lagen van de organisatie mee en wie neemt het voortouw? Je doet het immers samen, als verlengstuk van je lokale opgave. Daarbij komt dat het spannend is: sociale gemeentelijke taken hebben een enorme maatschappelijke en financiële impact en veel is nog onzeker.

Sturen op regionale samenwerking vraagt dat je het gedeelde belang snapt en benadrukt. Het vraagt om een lange adem want snelle resultaten zijn er niet bij, althans niet als je als geheel sterker wilt worden. Maar behalve meebewegen moet je op het juiste moment doorduwen, om toch stappen te blijven maken. Die vaardigheid maakt Renske een verbinder die de regio meer samenbrengt. En dat helpt! Richting gecontracteerde aanbieders, in de samenwerking met partners en natuurlijk de dienstverlening aan de kwetsbare inwoners die zorg nodig hebben.

Renske 2017 profiel Renske Meijers

rmeijers@stoutgroep.nl