menu

Van winkelstad naar beleefstad

30 mei 2022, gemeente Bergen op Zoom en Provincie Noord-Brabant. Deel bericht op:

Sander Pasmans en Kirsten Noij in de binnenstad van Bergen op Zoom

Bergen op Zoom was altijd een bruisende winkelstad. Met de veranderende tijd neemt winkelend publiek af, staan er meer gebouwen leeg, vermindert de uitstraling en kiezen bezoekers steeds vaker voor andere steden. Een negatieve spiraal die Bergen op Zoom de halt heeft toegeroepen: op naar een aantrekkelijke binnenstad! Een onderscheidend profiel is uitgewerkt en op basis daarvan ontwikkelt de oude handels- en vestingstad met cultuurhistorische gebouwen zich van winkelstad naar beleefstad. Om te beginnen door de aanpak van winkelleegstand.

Visie, programma en juridisch kader
Hoe je dat doet? Programmamanager Sander draagt allereerst zorg voor de vertaling van het profiel in een visie op de binnenstad. Het laat zien welke voorzieningen gewenst zijn om de balans tussen functies in het stadshart te herstellen. Op basis daarvan stelt hij het programmaplan op. Daarin worden heldere doelen benoemd, gekoppeld aan concrete acties en vervolgens aan de inzet van mensen en middelen. Tot slot levert hij het bijpassend publiekrechtelijk kader.

Dit doet hij samen met Kirsten die diverse deelprojecten uitvoert. Hiermee staat Bergen op Zoom straks klaar om de programmaorganisatie in te richten en van start te gaan.

Daadkracht en creativiteit
Sander weet daadkrachtig naar de beoogde transformatie toe te werken. Door visie, mensen, middelen en juridische kaders aan acties te koppelen. Hij is een bestuurlijk sensitieve verbinder met passie voor gebiedsontwikkeling. Gedreven en met kennis van zaken werkt Sander toe naar draagvlak voor wat nodig is als er écht uitvoering wordt gegeven aan plannen. Kirsten werkt slim en snel en zit boordevol ideeën; een creatief en complementair team.

Profielfoto Kirsten Noij Kirsten Noij

knoij@stoutgroep.nl

Profielfoto Sander Pasmans Sander Pasmans

spasmans@stoutgroep.nl