menu

Van Romeinse munt tot Merovingisch graf

13 januari 2022, gemeente Nijmegen en de Provincie Gelderland. Deel bericht op:

Artikel Myriam Peters 2021 - Blok rechthoek

Het archeologisch depot aan de Dukenburgseweg in Nijmegen is verouderd en wordt verbouwd en aangebouwd. Daardoor kunnen straks de vondsten van de gemeente Nijmegen en de provincie Gelderland op één locatie worden opgeslagen. In het nieuwe depot is meer opslagruimte en worden alle vondsten goed geordend bewaard. Zo zijn ze makkelijk vindbaar voor onderzoek of een tentoonstelling. Tegelijkertijd worden de klimatologische omstandigheden verbeterd. Het depot is er voor alle vondsten van Nijmegen en alle provinciale bodemvondsten uit Gelderland. Wat je er zoal vindt? Van Romeinse munten, Merovingische grafvondsten tot middeleeuwse bronzen voorwerpen.

Ambities in de context
Als projectleider geeft Myriam samen met de projectontwikkelaar en bouwprojectleider sturing aan het project. Door werkgroepen te bemensen, te sturen op de projectplanning van de aanbestedingsprocedure en de tijdelijke verhuizing. Daarnaast zoekt zij naar slimme manieren om met weinig middelen veel ambities te halen. Zoals het doorvoeren van duurzaamheidsdoelstellingen, ondanks de technische beperkingen van het gebouw. En zoals het vergroten van de zichtbaarheid van het depot en de archeologische keten, in de context van de transformatie van de Winkelsteeg naar een woon-werkgebied.

Iedereen aan boord
Een delicaat project, in goede handen bij Myriam. Zij vindt het interessant om aandacht te hebben voor wie betrokken is. Wat is hun belang? Wat willen ze graag? Door die vragen te beantwoorden houdt zij iedereen aan boord. Zij schept helderheid over de onderdelen van het proces en verbindt ambities aan elkaar. Myriam draagt met haar aandachtige manier van werken bij aan de kwaliteit van het vernieuwde depot.

Profielfoto Myriam aangepast Myriam Peters

mpeters@stoutgroep.nl