menu

Tussen de assen van de matrix

30 augustus 2021, gemeente Utrecht. Deel bericht op:

Baukje Coppens artikel v3 - mobiel

De gemeente Utrecht werkt met 700 medewerkers aan de ruimtelijke ontwikkeling van de stad binnen het organisatieonderdeel ruimte. Samen dragen ze bij aan een gezond stedelijk leefklimaat voor iedereen in Utrecht. Door de toenemende hoeveelheid werkzaamheden is een tekort aan stedenbouwkundigen en landschappers ontstaan. Het team is de afgelopen jaren al verdubbeld en staat aan de vooravond van een nieuwe sprong naar het werven van nog eens 15 tot 20 medewerkers op een krappe arbeidsmarkt. Baukje is verantwoordelijk voor dit snelgroeiend team van betrokken en gedreven stedenbouwkundigen en landschappers. 

Matrix model 
Veel inhuur biedt enige verlichting maar belemmert tegelijkertijd de verdere doorontwikkeling van het vaste team. De opschaling heeft organisatorische aspecten van werving en selectie, beter zicht op de te voorspellen werkzaamheden en afspraken over de financiering van formatie. Tegelijkertijd is binnen het team aandacht voor de individuele ontwikkeling van medewerkers, vernieuwde samenwerking en borging van de kwaliteit van het werk. 

In Baukje haar werk als gildemanager verbindt ze de inzet van medewerkers aan de inhoud van het werk en de bedrijfsvoering. Een opdracht waarbij het draait om het bijbenen van de hoge ambities van de stad Utrecht en het op peil houden van de capaciteit en kwaliteit van het team.  

Dit op peil houden doet de gemeente Utrecht opgavegerichtin een zogenaamd matrixmodel. Een model waarin gildemanagers een ‘pool’ professionals aanbieden. Die professionals worden vervolgens door opgavemanagers (die binnen het model verantwoordelijk zijn voor de inhoud van het werk en de budgetten) gevraagd om bij te dragen in projecten. Daarnaast vallen sommige werkzaamheden tussen de assen van de matrix, bijvoorbeeld de implementatie van nieuwe ketens van werkprocessen in de Omgevingswet. Een veelzijdig organisatievraagstuk waar Baukje zich dagelijks voor inzet.  

Onderzoekend 
Het borgen van de collectieve verantwoordelijkheid voor zo’n verandering vraagt een goede structuur, met aandacht op management- en medewerkersniveau. Een kwaliteit van Baukje die zij inzet in haar rol als gedelegeerd opdrachtgever voor de implementatie van de omgevingswet in het organisatieonderdeel Ruimte. Een standaard blauwdruk voor iedere gemeente is er niet. Met haar onderzoekende houding, zoekt Baukje wat voor de opdracht de juiste aanpak is. Samen met mensen uit de organisatie zet ze de gewenste verandering mee in. Een interim-lijnmanager die mens, inhoud en organisatie verbindt. 

Baukje Profiel Baukje Coppens

bcoppens@stoutgroep.nl