menu

Transitievisie

02 februari 2022, gemeente Heerde . Deel bericht op:

Rianne - Heerde

Net zoals de rest van de Nederlandse gemeenten, stelt ook gemeente Heerde een transitievisie op. In de transitievisie laat de gemeente zien hoe zij omgaat met het aardgasvrij maken van de gemeente. De visie beschrijft de integrale basisuitgangspunten. Keuzes over uitwerking worden op basis daarvan gemaakt en vastgelegd in wijkuitvoeringsplannen. Draagvlak voor de visie is dan ook essentieel. 

Gedragen document 
Aan Rianne de taak om deze visie te schrijven en het traject te begeleiden, als start van de transitie. Bij het opstellen was nogal wat haast geboden, want in het Klimaatakkoord is de gezamenlijke ambitie vastgelegd: eind 2021 is de visie klaar. Rianne heeft het proces vormgegeven om die ambitie eind 2021 te halen. Een proces dat zij doorloopt met verschillende stakeholders, een interne projectgroep, een meedenkgroep van bewoners, bedrijven en de energiecoöperatie. 

Netwerk bouwen 
Rianne zorgt voor een gedragen document door mensen bij elkaar te brengen en te luisteren naar de verschillende belangen. Hoe wil iedereen straks betrokken worden bij de verdere uitwerking en hoe breng je technische informatie op een juiste manier over op bewoners? Rianne bouwt in haar klus een netwerk, waar alle partijen zich onderdeel van voelen. 

Profielfoto Rianne Klein Hulse Rianne Klein Hulse

rkleinhulse@stoutgroep.nl