menu

Teamvorming binnen het sociaal domein

11 februari 2022, gemeente Venlo. Deel bericht op:

ARtikel Rik Verdellen - Blok Rechthoek

In de gemeente Venlo werkt een team van vijfenveertig beleidsadviseurs aan sociaal maatschappelijke vraagstukken. Van sport en gezondheid tot participatie, van onderwijs tot jeugdhulp. Advisering over specifiek lokale ontwikkelingen gaat hand in hand met de majeure opgave die vanuit het Rijk aan alle gemeenten is opgelegd. Namelijk om de Wmo en jeugdhulp betaalbaar te houden. Maar ook opvang van dak- en thuislozen te borgen. Of het tegengaan van armoede. Daarbij wordt van hen verwacht dat zij effectief samenwerken binnen de gemeentelijke organisatie en met het gemeentebestuur en de Venlose organisaties daarbuiten. Aansturing van dit team in de context van grote verandering verdiende dan ook aandacht.

Een sterk team gemobiliseerd 
Gemeente Venlo heeft Rik gevraagd in de rol van teamleider de doorontwikkeling tot een sterk team te leiden. Met bijzondere aandacht voor het scheppen van randvoorwaarden zodat het team het werk goed kan doen, met de juiste mensen op de juiste plek. Ook is hem gevraagd de samenwerking van dit team met de rest van de organisatie te optimaliseren. Rik pakte het op en heeft deze doelen tot resultaat gebracht door invulling te geven aan zijn leidinggevende rol als verbinder en als coach.

Samen voor resultaat
Rik beweegt zich met gemak binnen het team en door de organisatie. Met ruime kennis en ervaring van het zo complexe speelveld van belangen, wetgeving, processen en de samenhang daartussen. Rik weet vanuit verbinding, samenwerking en een prettige, veilige sfeer resultaat te creëren voor en met het team. Hij gaat als leider voor de troepen uit als dit helpend is, maar is ook meewerkend voorman als er handen tekortkomen. Zo zet het team onder zijn leiding stappen vooruit.